TYÖPAJA / WORKSHOP 20.4.2019

Antti Tolvi: Tao Yin Yoga / Taoist bowl

”Jos tavallisen ihmisen on käveltävä nostelemalla jalkojaan, taolainen on oppinut antamaan jalkojen kävellä itsekseen.”

Antti Tolvin Tao Yin Yoga / Taoist bowl -työpajassa sukelletaan Yin Joogan synnyinjuurille ja taolaiseen maailmaan. Pajassa tehdään pitkäkestoisia syvävenytyksiä, liikkeessä tapahtuvaa venytystä (Dao Yin) sekä energiaharjoituksia ja meditaatiota. Päämääränä on lisätä kehon liikkuvuutta, laittaa kehon neste- ja energiankierto liikkeelle ja harmonisoida se. Työpajassa tutustutaan mm. Toukasta Perhoseksi -sarjaan ja Sammakko -sarjaan.

Tao Yin harjoitus elää vuoden kierron mukana, jolloin harjoittelun tapa auttaa palautumaan harmoniaan aina kulloisenkin vuodenajan energian kanssa. Talvella harjoitus suuntautuu enemmän sisäänpäin ja kesällä ulospäin. Taoist bowl (taolainen kulho) on kahvoilla varustettu metallinen vesiastia. Se on myös ikivanha taolaisissa rituaaleissa käytetty soitin. Soittimen alkuperä on hieman hämärän peitossa mutta soitinta esiintyy taolaisissa temppeleissä. Tarun mukaan sitä on käytetty keisarien kasvojen pesuun. Keisarit eivät halunneet koskea (pitkien kynsien johdosta?) mihinkään. Alamaisen soittaessa taolaista kulhoa, kulhossa oleva vesi alkaa poreilemaan ja edelleen nousemaan ilmaan. Tässä vesisuihkussa keisarit pesivät kasvonsa. Taolaisen kulhon meditatiivinen ääni ja visuaalinen kauneus (veden liike) ovat oiva tapa lopettaa Tao Yin harjoitus.

Työpaja Kutomolla lauantaina 20.4.2019 klo 14:00-16:30

Hinta: 10€
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

anttitolvi.com

Kuva: Laura Naukkarinen

 

Antti Tolvi: Tao Yin Yoga / Taoist bowl

”If ordinary human needs to walk by lifting her legs, taoist has learnt her legs to walk by there self.”

Antti Tolvi directs a workshop diving to origins of Yin Yoga and taoist world. The workshop consists of long deep stretches, stretching in movement (Dao Yin), energy practices and meditation. The participants will learn the Caterpillar to Butterfly form and the Frog form.

Taoist bowl is metallic water bowl with handles. It is also an old taoist musical instrument used in Taoist rituals. Instruments history is a bit unknown but you can find it in some Taoist temples. One story tells that it has been used for washing the emperors faces. The emperors didn’t want to touch anything (probably because of their long nails) so the servant would play the bowl. And when you play the bowl, water starts to move and finally jumping upwards. In this shower the emperor could wash his face. With the meditative sound and the visual beauty (movement of water) of the bowl is a good way to end the Tao Yin practice.

Workshop at Kutomo on Saturday 20.4.2019 from 2 to 4:30 pm

Fee: 10€
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

anttitolvi.com

Photo: Laura Naukkarinen