Kuva/Photo: Pentti Dassum

Elinkeinokollektiivi: TEKSTi!LI work-in-progress (or just play)

”Aloitetaan siitä, että tuodaan Kutomolle kangaspuut. Varustetaan ne kontaktimikeillä. Kudotaan kangasta. Miksataan kolahduksista, kilinöistä ja rahinasta äänimaisemia. Keskustellaan teemasta (jos kuullaan meteliltä toisiamme). It’s gonna be our first playdate. It’s gonna be noisy. Welcome.”

Elinkeinokollektiivi tarkastelee globaalia markkinataloutta ja suomalaisen elinkeinorakenteen muutoksia kriittisesti taiteen keinoin. TEKSTi!LI on ryhmän ensimmäinen yhteinen projekti ja suunnitteilla oleva esitys. Ryhmän teemallisena kiinnostuksen kohteena on kadonnut tekstiilintuotanto, joka on jättänyt turkulaiset tyhjiin teollisuushalleihin tekemään musiikkia ja taidetta. Teemaa lähestytään tekemällä (melkein) musiikkia ja esitystaidetta.

Konsepti ja koollekutsuja: Seija-Leena Salo
Työryhmä: Seija-Leena Salo, Minttu Sipola, Pentti Dassum, Elina Toivonen ja Arttu Aarnio
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Elinkeinokollektiivi
Kuva: Pentti Dassum

Esitys Kutomolla lauantaina 11.3.2017 klo 19
Vapaa pääsy!

elinatoivonen.com/elinkeinokollektiivi

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Elinkeinokollektiivi: TEKSTi!LI work-in-progress (or just play)

“We’ll start by bringing a manual loom to Kutomo. Then we’ll attach some contact microphones to it. We’ll weave and mix the sounds of the act to industrial soundscapes. And we’ll discuss the subject (if we can hear each other over the noise). It’s gonna be our first playdate. It’s gonna be noisy. Welcome.”

The Turku based artist collective Elinkeinokollektiivi is critically interested in the globalized market economy and the changes of the economical structures in Finland. TEKSTi!LI is the first project of the collective, and a performance to come. The collective is interested in textile industry that has disappeared and left people to make music and art in the emptied industry halls of Turku. The theme is approached by making (almost) music and live art.

Concept and initiator of the project: Seija-Leena Salo
Working group: Seija-Leena Salo, Minttu Sipola, Pentti Dassum, Elina Toivonen and Arttu Aarnio
Production: Ehkä-production, Elinkeinokollektiivi
Photo: Pentti Dassum

Performance at Kutomo on Saturday 11.3.2017 at 7 pm
Free entry!

elinatoivonen.com/elinkeinokollektiivi

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station