ESITYS / PERFORMANCE 21.-28.11.2018

XS Vol.10: Sebastian López-Lehto: Light

Sebastian López-Lehdon uusi teos Light tutkii nostamisen ja nostetuksi tulemisen ruumiillisuutta sekä läsnäolon kokemusta transsendentaalia kohti kurkottamisessa. López-Lehdolle transsendentaali merkitsee niin sanottua näkymätöntä sekä ihmisen ulkopuolisia kokonaisuuksia kuten ”maailma”, ”kaikkeus”, ”luonto” ja Jumala. Nostamisen ja laskemisen tematiikan kautta López-Lehto pyrkii lähestymään sellaista uskonnollista (eli transsendentaalin kurkottavaa) ruumiillisuutta, joka ei ole kehokielteinen. Ylös mentäessä on pudottava alas.

Työskentelyn lähtökohtana toimivat erilaiset subjektiivisuuden praktiikat, joissa on jonkinlainen itsestä luopumisen ja kaikkeuteen yhdistymisen juonne, esimerkiksi Continuum, Jooga nidra ja muut kontemplatiivisen praktiikan metodit. Teos tutkii itsestä luopumisen praktiikoiden liikutetuksi tulemisen käytänteitä kehollisina vastineina uskonnolliselle johdatukselle, tietynlaiselle syrjään vetäytymiselle Jumalan tieltä. Yhtenä referenssinä läsnäolon ja poissaolon suhteesta toimii filosofi Simone Weilin tekstikokoelma Painovoima ja armo (1942).

Esitys kysyy, minkälainen mieli syrjään vetäytymisellä – eräänlaisella minän kuolemalla – on? Miksi tuottaa sellaista subjektiivisuutta, joka tuhoaa itsensä? Millaista on johdatuksen tanssi?

Koreografia ja tanssi: Sebastian López-Lehto
Äänisuunnittelu: Eero Nieminen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Haihatus ja Sebastian López-Lehto

Esitykset Kutomolla
Ke 21.11.2018 klo 19 ensi-ilta osana XS-festivaalin ohjelmaa
Ke 28.11. klo 19

Yhteisilta Rea-Liina Brunoun teoksen Pedestrian Ballet – Variations kanssa

Liput: 15/10€
Liput tulossa myyntiin Ehkä-tuotannon Holviin syyskuun aikana!

sebastianlopez-lehto.weebly.com