Kuva/Photo: Joona Berlin

XS Vol.9: Biitsi

Biitsi kohtaa tunteensa tekemällä musiikkia. Tuloksena kuullaan ääniä ilman häpeää. Muutamia kappaleita julkaissut Biitsi tekee musiikkia myös muille, viimeksi Azar Saiyarin videoteokseen sekä Pykärin uudelle levylle.

XS-festivaali päättyy Biitsin musiikkiin lauantain 25.11.2017 esitysillan jälkeen.

instagram.com/biitsiband

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

XS Vol.9: Biitsi

Biitsi encounters their feelings through making music. Outcome is sounds without shame. Some tracks published Biitsi makes music also for others, last to the video work of Azar Saiyar and for Pykäri’s new album.

The XS festival finishes with Biitsi’s music after the double bill evening of performances on Saturday 25.11.2017.

instagram.com/biitsiband

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station