KEHONHUOLTOTUNNIT / BODY WELFARE CLASSES 18.1.–10.5.2021

Kutomon kehonhuoltotunnit keväällä 2021

Keväällä 2021 Kutomolla järjestetään koronavirustilanteen vuoksi vain aikuisten kehonhuoltotunteja Kaisa Koulun ja Anna Torkkelin johdolla. Tunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia muun muassa pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. 

Kevätkauden tunnit alkavat tammikuussa viikolla 3 ja viimeiset tunnit ovat toukokuussa viikolla 19. Tunteja ei ole talvilomaviikolla 8 eikä pääsiäismaanantaina viikolla 14. 

HUOM! Tunnit järjestetään koronarajoituksia noudattaen etänä maaliskuun loppuun asti. Muutokset ovat mahdollisia. 

 

Tunnit kevätkausi 2021:
Studio 1 Maanantaisin klo 18:30–20:00 Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Kehonhuolto aikuiset (90 min)

Hinnat kevätkausi 2021:
Kehonhuolto aikuiset 1 x 90 min / vk 150€

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto@gmail.com

 

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kutomo’s body welfare classes in spring 2021

During the spring 2021 only body welfare classes for adults are organized at Kutomo due to the coronavirus situation. The classes, by Kaisa Koulu and Anna Torkkel, are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. 

The spring season starts in January on the week 3, and the last classes are in May on the week 19. There are no classes during the winter holiday week 8 and on the Easter Monday on the week 14. Main language of the classes is Finnish. 

NOTICE! The classes are organized remotely until the end on March in accordance to the corona restrictions. Changes to this are possible. 

 

Spring season 2021 classes:
Studio 1 on Mondays at 6:30–8:00 pm Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Body welfare for adults (90 min)

Spring season 2021 fees:
Body welfare for adults 1 x 90 min / week 150€

Registrations and inquiries: ehkatuotanto@gmail.com

 

Photo: Hertta Kiiski