KEHONHUOLTOTUNNIT / BODY WELFARE CLASSES 30.8.–13.12.2021

Kutomon kehonhuoltotunnit syksyllä 2021

Syksyllä 2021 Nykytaidetila Kutomolla järjestetään aikuisten viikoittaisia kehonhuoltotunteja tanssitaiteilijoiden Kaisa Koulun ja Anna Torkkelin johdolla. Tunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia muun muassa pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille.

Syyskauden tunnit alkavat elokuussa viikolla 35 ja viimeiset tunnit ovat joulukuussa viikolla 50. Tuntia ei ole itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 viikolla 49. Syyslomaviikolla 41 tunti pidetään normaalisti eli yhteensä tunteja on kauden aikana 15. 

Syksyn ryhmässä on vielä vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan! 

Syyskauden kehonhuoltotunnit Kutomolla maanantaisin 30.8.–13.12.2021 klo 18:30–20:00

Hinta: 150€
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto@gmail.com

Kuva: Hertta Kiiski

Kutomo’s body welfare classes in autumn 2021

During the autumn 2021 weekly body welfare classes for adults are organized at Contemporary Art Space Kutomo. The classes, by Kaisa Koulu and Anna Torkkel, are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. 

The autumn season starts in August on the week 35, and the last classes are in December on the week 50, altogether 15 times. There is no class on the Independence Day 6 December 2021 on the week 49, but during the autumn holiday week 41 the class is given normally. Main language of the classes is Finnish. 

There are still places available in the autumn group. Inquire and come and try Kutomo’s body welfare class! 

Autumn season body welfare classes at Kutomo on Mondays 30.8.–13.12.2021 at 6:30–8:00 pm

Fee: 150€
Registrations and inquiries: ehkatuotanto@gmail.com

Photo: Hertta Kiiski