17.12.2011

Pavlova klub: Tsembla, Pastacas ja Kulkija

Kutomon vuosi 2011 huipentuu lauantaina 17. joulukuuta järjestettävään Pavlova klubiin! Illan ohjelmassa kuullaan musiikkia Tsemblalta, Pastacasilta ja Kulkijalta. Lisäksi tilassa on esillä Miina Pohjolaisen maalauksia sekä Timo Marilan, Riina Palmqvistin ja Heini Vanhasen videoteoksia.

Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Pavlova klub

Pavlova klub Kutomolla lauantaina 17.12.2011 klo 19-23
Liput: 4€ (ovelta)

19:00 Ovet auki

20:00 Kulkija
“Kulkijan musiikki ei lähde, eikä tule. Se on valkoisen seinän kuuntelua ilman apatiaa. Kärsivällisyys synnyttää kuvan tyhjäänkin pintaan. Sisäinen aktiivisuus voi virittää mielen alati eläväksi liekiksi. Nykyaika tarjoaa hätäisesti sudittuja, ulkoisia kliimakseja joka sormelle ja silmänräpäykselle. Omaa ponnistelua ei vaadita. Sen kun vain antaudutaan kuva-, ääni-, liike-, kemia- ja rahavirroille, kunnes tajunta on sekaisin ja turtunut, eikä lääkkeeksi alakuloon löydy enää muuta kuin pyrkimys saada jostakin vielä entistäkin rajumpia säväreitä.” ikuisuus.net/kulkija

21:00 Pastacas
Kun taiteilija Ramo Teder tekee musiikkia muuttuu hän Pastacasiksi. Pastacas soittaa luupattua musiikkia useimmiten erilaisten kitaroiden ja huilujen, mandoliinin ja oman äänensä kanssa. Kappaleiden sanoituksissa Pastacas käyttää viroa, suomea ja itse keksimäänsä kieltä, joita esityksessä kierrätetään, luupataan, leikataan ja käsitellään. Pastacas on muun muassa esiintynyt Japanissa, viimeksi vuonna 2011 yhdessä tunnustetun japanilaisen duon Tenniscoatsin kanssa. Iso-Britannialainen musiikkilehti Wire on kuvaillut Pastacasin albumia Tsaca Tsap sanoin ‘erinomaisen hurmaava ja luova’. myspace.com/pastacas

22:00 Tsembla
Tsembla on Turussa asuvan ja toimivan Marja Johanssonin yhden naisen yhtye. Hänen musiikkiaan voisi kuvailla psykedeelliseksi instrumentaalipopiksi, joka koostuu moninaisista aineksista, kuten muokatuista sampleista, elektronisista uruista, puhaltimista ja perkussioista. facebook.com/tsembla

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Pavlova klub: Tsembla, Pastacas and Kulkija

Kutomo’s year 2011 culminates in a Pavlova klub on Saturday 17th December! The evening’s program consists of live music acts from Tsembla, Pastacas and Kulkija. In addition there is a small exhibition consisting paintings of artist Miina Pohjolainen and video works by Timo Marila, Riina Palmqvist and Heini Vanhanen. 

Production: Ehkä-production, Pavlova klub

Pavlova klub at Kutomo on Saturday 17.12.2011 at 7-11 pm
Tickets: 4€ (at door)

7 pm Doors open

8 pm Kulkija
“Kulkija’s music doesn’t go nor come. It is about listening the white wall without apathy. Patience creates an image even on the empty surface. Internal activity can tune the mind into a constantly living flame. Modern times offer hasty and external climaxes for each finger and every blink of an eye. There is no need for one’s own effort. Simply surrender to the flow of image, sound, movement, chemistry and money till the consciousness will be messed up and numb, and the only medicine for melancholy seems to be an attempt to get even more fierce thrills.” ikuisuus.net/kulkija

9 pm Pastacas
When artist Ramo Teder makes music he becomes Pastacas. Pastacas plays his music in concert with looper, usually with different guitars, mandoline, different flutes, and his own voice. In his vocals Pastacas uses Estonian, Finnish and his own made up language, that are twisted, looped, cutup and treated. He has toured Japan few times, last time in 2011 with an acclaimed Japanese duo Tenniscoats. UK music magazine Wire has described his album Tsaca Tsap as ‘remarkably charming and creative’. myspace.com/pastacas

10 pm Tsembla
Tsembla is Turku based Marja Johansson’s one woman band. Tsembla’s music could be described as psychedelical instrumental pop, which contains multiple elements such as edited samples, electronic organs, wind instruments and percussions. facebook.com/tsembla

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station