ESITYS / PERFORMANCE 3.12.2020

XS: Ana Teo Ala-Ruona, Ami Karvonen ja Anni Puolakka: Clay Erotics – Metsän sylissä

Clay Erotics: Metsän sylissä on improvisoitu puheakti, jossa fantasioidaan saven rakastajuudesta. Kolme henkilöä ja kasa savea kohtaavat Mustarindassa elokuisena iltana. He muovailevat, syleilevät ja penetroivat toisiaan. Savi pääsee ihmiskehojen makuun. Nelikon anatomispornografinen seikkailu paljastaa heille ja heissä uusia nautinnon väyliä.

Clay Erotics on Ala-Ruonan, Karvosen ja Puolakan projekti, jonka ensimmäinen sessio tapahtui Wonderlust-festivaaleilla 2019, ja ääniteos on alun perin tuotettu osaksi Mustarindan 10-vuotisjuhlaohjelmistoa.

Työryhmä: Ana Teo Ala-Ruona, Ami Karvonen ja Anni Puolakka
Tuotanto: Mustarinda ja Wonderlust
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto
Kesto: 28:48 min
Esityskieli: suomi
Kuva: työryhmä

Esitys Titanikissa (Itäinen Rantakatu 8, Turku) torstaina 3.12.2020 klo 19 osana XS-festivaalin ohjelmistoa

Yhteisilta Ida Hillerup Hansenin ja Nadja Lehamin work-in-progress teoksen Planning pleasure love desire kanssa osana Saara Hannuksen kuratoimaa kokonaisuutta

Vapaa pääsy!

Äänite on tarkoitettu aikuisille.

Sisältövaroitukset:
Pornografinen sisältö
Genitaalit
Ruumiin aukot
Penetraatio
Nieleminen

titanik.fi

 

XS: Ana Teo Ala-Ruona, Ami Karvonen and Anni Puolakka: Clay Erotics – Forest’s Lap

Clay Erotics: Forest’s Lap is an improvised speech act which fantasizes about clay as a lover. Three people and a pile of clay meet in Mustarinda on an August evening. They mold, embrace and penetrate each other. The clay gets to taste human bodies to its enjoyment. The foursome’s anatomico-pornographic adventure reveals new pathways of pleasure to them and within them.

Clay Erotics is a project by Ana Teo Ala-Ruona, Ami Karvonen and Anni Puolakka. Its first session took place in Wonderlust festival in 2019, and the recording was commissioned as part of Mustarinda’s 10 year anniversary festival.

Working group: Ana Teo Ala-Ruona, Ami Karvonen and Anni Puolakka
Production: Mustarinda and Wonderlust
In collaboration with: Ehkä-production
Duration: 28:48 min
Performance language: Finnish
Photo: the working group

Performance at Titanik (Itäinen Rantakatu 8, Turku) on Thursday 3 December 2020 at 7 pm as part of the XS festival

Double bill evening with the work-in-progress performance Planning pleasure love desire by Ida Hillerup Hansen and Nadja Leham curated by Saara Hannus

Free entry!

The recording is meant for adults.

Content warnings:
Pornographic content
Genitals
Body holes
Penetration
Swallowing

titanik.fi