KANTAESITYS / PREMIERE 4.12.2021

XS: Rea: Handbook

Tämän esityksen rajaus kulkee käsissä ja jonkinlaisessa yrityksessä summata asioita. Lähinnä ajatuksia ja muistikuvia tanssin kaltaisesta tapahtumisesta ja olemisesta. Yrityksiä tallentaa kirjoittaen jotakin sellaista keveästi unohtuvaa tai katoavaa. Mä kutsun sitä vaikka tanssin analogia-alueeksi. Ajattelen sitä rakkaudella. 

Voi myös sanoa, että esitys on käsien anatomian, henkilökohtaisen historian sekä eräiden käsiin liittyvien esitys- ja tanssitaiteen historian tapausten taiteellinen tutkimus ja kirjoituskokoelma. – Rea 

XS-festivaalilla kantaesitettävä Handbook on tanssi- ja esitystaiteilija Rean (Rea-Liina Brunou) uusi teos. 

 

Esitys ja teksti: Rea

Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Rea
Residenssi: Ehkä-tuotanto / Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 4.12.2021 XS-festivaali / Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 30 min

Kuva: Noora Isoeskeli

 

Ensi-ilta Nykytaidetila Kutomolla lauantaina 4.12.2021 klo 17 osana XS-festivaalin ohjelmistoa – loppuunvarattu

Yhteisilta Jana Unmüssigin Long Table -keskustelun Art and Motherhood kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

instagram.com/r_.e._a

 

XS: Rea: Handbook

Roughly speaking, this performance is about hands and some sort of attempt to sum things up. Those things are mainly thoughts and memories of a life that parallels with dance. Or perhaps better said, attempts to document by writing something that is easily forgotten or disappearing. I might call it the analogy area of dance. 

One could also say that the performance is an artistic study and collection of writings on hand anatomy, personal history, and some hand-related cases in the history of performance and dance art. – Rea 

Handbook is a new piece by dance and performance artist Rea (Rea-Liina Brunou) that premieres as part of the XS festival

 

Performance and text: Rea
Production: Ehkä-production and Rea
Residency: Ehkä-production / Contemporary art space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 4.12.2021 XS festival / Contemporary art space Kutomo, Turku
Duration: approx. 30 min
Photo: Noora Isoeskeli

 

Premiere at Contemporary art space Kutomo on Saturday 4.12.2021 at 17:00 as part of the XS festival – fully booked

Double-bill evening with the Long Table conversation Art and Motherhood by Jana Unmüssig

Tickets: 15/10€
Buy tickets

instagram.com/r_.e._a