New dance & performance

XS Vol.7: Anna Torkkel: Vanitas TURUN ENSI-ILTA!

Vanitas on tanssitaiteilija Anna Torkkelin uusi teos, jonka lähtökohtia ovat kuolema, tarkoitus ja kauneus. Teos ei pyri muotoilemaan väittämää, vaan tavoittamaan jotain pehmeää ja aistillista, hetken jonka voi jakaa. Esityksen viitekehyksenä toimivat 1600-luvun vanitas- ja stilleben-maalaukset sekä Vanhan Testamentin Saarnaajan sanat. Teoksen tekemistä ovat inspiroineet allegoriat, kukat, Jean-Baptiste Lully sekä valon etsiytyminen elinvoimaisimpiin yksityiskohtiin.

Sooloista ja duetoista koostuvan Vanitaksen koreografia muodostuu tanssista, liikkuvasta kuvasta, puheesta sekä live-musiikista. Esitys jatkaa Torkkelin monivuotista kiinnostusta työskennellä läsnäolon, yksinkertaisuuden ja kokemuksellisen esiintyjä-katsojasuhteen parissa. Teoksessa esiintyvät Torkkelin lisäksi esitystaiteilija Tashi Iwaoka, kuvataiteilija Elina Minn ja muusikko Johanna Porola. Esityksen valosunnittelusta vastaa Teo Lanerva ja pukusuunnittelun on toteuttanut vaatesuunnittelija Piia Rinne.

Teos kantaesitettiin osana kansainvälisen teatterifestivaali Baltic Circlen ohjelmaa Helsingissä marraskuussa 2015. Teoksen Turun ensi-ilta on osa Ehkä-tuotannon XS Vol.7 – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalia. Festivaalin jälkeen Vanitas jatkaa Kutomon ohjelmistossa neljällä esityksellä.

Konsepti ja koreografia: Anna Torkkel
Ohjaus: Anna Torkkel, Tashi Iwaoka
Esiintyjät: Tashi Iwaoka, Elina Minn, Anna Torkkel
Videot: Elina Minn
Äänisuunnittelu: Johanna Porola
Puvustus: Piia Rinne
Valosuunnittelu: Teo Lanerva
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Läntinen tanssin aluekeskus, Baltic Circle, Anna Torkkel ja työryhmä

Esitykset Kutomolla
to 26.11.2015 klo 19 Turun ensi-ilta osana XS Vol.7 -festivaalin ohjelmaa
ke 2.12. klo 19
pe 4.12. klo 19
la 5.12. klo 19
ke 9.12. klo 19 Loppuunvarattu

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Lue Annan haastattelu Åbo Underrättelserin taideblogista: abounderrattelser.fi/blogg/konstbloggen

Anna Torkkel: Vanitas (teaser)

annatorkkel.com
tashiwaoka.org
elinaminn.com
johannaporola.tumblr.com
piiarinne.com

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki tai bussi 12 Kauppatori – Härkämäki, Annankadun pysäkki

 

XS Vol.7: Anna Torkkel: Vanitas TURKU PREMIERE!

Vanitas is a new piece by dance artist Anna Torkkel, with its starting points in death, purpose and beauty. Rather than formulating a claim the piece aims at reaching something soft and sensual, a moment that can be shared. 17th century still life paintings and the words of Ecclesiastes serve as the frame of reference for the performance. The work has been inspired by allegories, flowers, Jean-Baptiste Lully, and the way light finds its way to the most vivid details.

Composed of solos and duets the choreography of Vanitas consists of dance, moving image, text and live music. The piece continues Anna Torkkel’s long-term interest in working on presence, simplicity and an experiential relationship between the performer and the spectator. The performers of the piece with Torkkel are performance artist Tashi Iwaoka, visual artist Elina Minn and musician Johanna Porola. The light design of the work is made by Teo Lanerva and costume design by Piia Rinne.

Vanitas was premiered at the international Baltic Circle Festival in Helsinki in November 2015. The piece has its Turku premiere as part of Ehkä-production’s XS festival at the contemporary art space Kutomo. After the festival Vanitas continues in the Kutomo program with four more performances in December.

Concept and choreography: Anna Torkkel
Direction: Anna Torkkel, Tashi Iwaoka
Performance: Tashi Iwaoka, Elina Minn, Anna Torkkel
Videos: Elina Minn
Sound design: Johanna Porola
Costumes: Piia Rinne
Light design: Teo Lanerva
Production: Ehkä-production, Regional Dance Centre of Western Finland, Baltic Circle, Anna Torkkel and the working group

Performances at Kutomo
Thu 26.11.2015 at 7 pm Turku premiere as part of the XS Vol.7 festival
Wed 2.12. at 7 pm
Fri 4.12. at 7 pm
Sat 5.12. at 7 pm
Wed 9.12. at 7 pm Fully booked

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

Read Anna’s interview in Åbo Underrättelser’s art blog (in Swedish): abounderrattelser.fi/blogg/konstbloggen

Anna Torkkel: Vanitas (teaser)

annatorkkel.com
tashiwaoka.org
elinaminn.com
johannaporola.tumblr.com
piiarinne.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station or bus 12 Market place – Härkämäki, Annankatu station