20.11.2016

XS Vol.8: Kati Raatikainen: Enemmän kuin esitys -työpaja

Voiko katsomisen ja ymmärtämisen kehyksiä muuttaa katsomosta käsin?

Kati Raatikaisen ohjaamassa työpajassa etsitään radikaalia esitysten kokemisen tapaa, jossa teoksia voisi havainnoida ”enemmän kuin ihmiseen” rajoittuvien asioiden ja suhteiden verkostoina. Pajassa keskustellaan esityksen, ekologian, koreografian ja empatian yhteyksistä ja tarkastellaan niiden ilmenemistä kokemuksessa ja kielessä. Lisäksi tehdään kehollisia havaintoharjoituksia, esityksellisiä ehdotelmia ja kirjoitusharjoituksia. Osana työpajaa osallistujien toivotaan ottavan osaa XS-festivaalin muuhun ohjelmistoon radikaalista katsojan positiosta käsin määrittäen itse havaintonsa kehykset.

Työpaja sopii esitystaiteesta ja enemmän kuin ihmiseen/ei-inhimilliseen/ekologiaan suuntautuvista kysymyksistä kiinnostuneille.

Työpaja Kutomolla sunnuntaina 20.11.2016 klo 12-18 osana XS Vol.8 -festivaalin ohjelmaa

Ei osallistumismaksua!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: ehkatuotanto(at)gmail.com

enemmankuinesitys.blogspot.com
katiraatikainen.weebly.com

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki tai bussi 12 Kauppatori – Härkämäki, Annankadun pysäkki

 

XS Vol.8: Kati Raatikainen: More than performance workshop

Is it possible to change the frames of seeing and understanding from the position of the spectator?

The workshop More than performance, directed by Kati Raatikainen, has its focus on looking for radical proposals to experience performances as networks of relations of a more than human world. The workshop discusses about the connections between performance, ecology, choreography and empathy, and observes how they manifest in our experiences and language. Perception is practiced through bodily exercises, and by making simple performance suggestions and writing exercises. As an extension of the workshop participants are encouraged to take part in the XS festival’s events through a radical viewer’s position and self-determined observation frames.

The workshop is suitable for people interested in performance art and questions directed to more than human/non-human/ecology related issues.

Workshop at Kutomo on Sunday 20 November 2016 at 12-6 pm as part of the XS Vol.8 festival

No participation fee!
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

enemmankuinesitys.blogspot.com
katiraatikainen.weebly.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station or bus 12 Market place – Härkämäki, Annankatu station