26.-27.11.2016

XS Vol.8: Rea-Liina Brunou: Pedestrian Ballet ENSI-ILTA!

Pedestrian Ballet on ohjattu kävelymuotoinen esitys Kutomon lähiympäristössä. Esitys rinnastaa katsojan sisäiset havainnot arkisesti liikkuvasta kehosta baletin kurinalaisuuteen ja sen historiallisiin kerrostumiin. Teos pohjautuu Rea-Liina Brunoun kehittämään liikemenetelmään, jonka taustalla on ajatus kävelystä somaattisena harjoituksena.

Esitys on osallistava, alkaa Kutomolta ja tapahtuu osittain ulkona. Ei säävarausta – säänmukainen pukeutuminen on suositeltavaa. Esitys on suomenkielinen. Mukaan mahtuu 15 hlö/esitys.

Koreografia ja teksti: Rea-Liina Brunou
Tanssi: Anna Mustonen, Janina Rajakangas
Visuaalinen suunnittelu ja esitys: Piia Rinne
Äänisuunnittelu ja esitys: Miki Brunou
Tuohipuku: Erkki Pekkarinen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Rea-Liina Brunou

Teosta ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö (Saaren kartanon residenssi), Taiteen edistämiskeskus ja Zodiak – Uuden tanssin keskus (Z-free).

Esitykset osana XS Vol.8 -festivaalin ohjelmaa
la 26.11.2016 klo 14 ensi-ilta
su 27.11. klo 14 – Loppuunvarattu

Vapaa pääsy!
Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

realiinabrunou.blogspot.com

Kuuntele Esitysradion podcast esityksestä täällä!

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki tai bussi 12 Kauppatori – Härkämäki, Annankadun pysäkki

 

XS Vol.8: Rea-Liina Brunou: Pedestrian Ballet PREMIERE!

Pedestrian Ballet is a guided walking performance in the surroundings of Kutomo. It takes as its starting point personal observations on everyday and ordinary moving body in relation to the history and the convention of ballet. The performance is based on a movement method developed by Rea-Liina Brunou, which derives from a thought of walking as a somatic practice.

The work is presented in a way that encourages audience participation. The performance starts from Kutomo and takes place partly outdoors. The performance is in Finnish. There is space for 15 participants in each performance.

Choreography and text: Rea-Liina Brunou
Dance: Anna Mustonen, Janina Rajakangas
Visual design and performance: Piia Rinne
Sound design and performance: Miki Brunou
Birchbark costume: Erkki Pekkarinen
Production: Ehkä-production, Rea-Liina Brunou

The performance is supported by Arts Promotion Centre Finland, Jenny and Antti Wihuri Foundation, Kone Foundation (Saari Residence) and Zodiak – Center for New Dance (Z-free).

Performances as part of the XS Vol.8 festival
Sat 26.11.2016 at 2 pm premiere
Sun 27.11. at 2 pm – Fully booked

Free entry!
Pre-registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

realiinabrunou.blogspot.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station or bus 12 Market place – Härkämäki, Annankatu station