New dance & performance

10 vuotta sitten 19.9.2009: Kutomo Opening + Ehkä 5 Years Party!!

Ehkä-tuotanto järjesti lauantaina 19. syyskuuta 2009 uuden toimitilansa nykytaidetila Kutomon virallisen avajaistapahtuman Kutomo Opening + Ehkä 5 Years Party!!. Ohjelmassa oli Und er libet -ryhmän vierailuesitys Bakkantit 2, DJ:t Stellagrrrl, Jenna (OK Do) ja Ricardo, Ehkä-tuotannon ystävien lahjaksi lähettämiä videoteoksia sekä varainkeruuarpajaiset. Tapahtuman yhteydessä juhlittiin myös Ehkä-tuotannon 5-vuotissyntymäpäivää. Tällä viikolla avajaisista tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta! Ehkä-tuotannossa ihmetellään ajan kulumista ja muistellaan oman tilan avaamista haikean nostalgisissa tunnelmissa ♥♥♥

Avajaisissa esitetty Und er libet -ryhmän Bakkantit 2 on teos, joka käsittelee ruumiillisia nautintoja ja äärimmäisyyksiä, kestävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Esityksen tekemistä inspiroi Euripideen Bakkantit-tragedia (404 eaa), ja Und er libetin tulkinnan mukaan bakkantit, Dionysos-jumalan seuraajat ovat hedonistinen, narsistinen ja aggressiivinen joukko. Työryhmän työskentelyn lähtökohtia oli jaettu kiinnostus ruumiin ääritiloihin ja kysymys tunnetilojen näyttämöllepanosta. Teoksen ohjasi Anna-Mari Karvonen ja esiintyjinä toimivat Ville Ahonen, Anna Mustonen, Miikka Tuominen sekä Saara Töyrylä (nyk. Norvio). Esityksen dramaturgiasta vastasivat Karvonen ja Masi Tiitta, koreografiasta Mustonen ja työryhmä, äänisuunnittelusta Heidi Lind (nyk. Soidinsalo) ja Tiitta, visualisoinnista Hanna Käyhkö ja puvustuksesta Laura Käyhkö.

Kutomo Opening + Ehkä 5 Years Party!! -avajaistapahtuma tavoitti vuonna 2009 odottamattoman suuren joukon osallistujia. Ehkä-tuotanto käynnisti Kutomo-projektinsa käytännössä täysin ilman taloudellisia resursseja, joten avajaisetkin toteutettiin vapaaehtoisvoimin ja taiteilijoiden verkostojen turvin. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon ja yhteisö on sitkeästi onnistunut luomaan toimivat, taiteilijalähtöiset rakenteet, joissa on hyvä työskennellä. Kutomon olemassaolo mahdollistaa lukuisten taiteilijoiden työskentelyä vuosittain, ja Ehkän toiminnan välityksellä syntyy ja toteutuu erilaisia taiteen katsomisen ja kokemisen tilaisuuksia.

Yhteisön tulevien aikojen haaveena on, että Ehkä-tuotanto ja Kutomo säilyttäisivät mittakaavansa ja voisivat kehittyä näissä rajoissa. Taiteen rahoitusjärjestelmä kannustaa taiteilijoita ja yhteisöjä jatkuvaan kasvuun ja vaikuttaviin tilastoihin, mutta paras taide ei välttämättä synny kyseisessä ilmapiirissä. Olisi hienoa, jos riittävää julkista tukea uskallettaisiin rohkeammin kohdentaa monenlaisille ja -kokoisille toimijoille. Ehkä-tuotannosta tuntuu lohdulliselta unelmoida elinvoimaisesta ja sielukkaasta saarekkeesta, joka kukoistaa syvyyssuunnassa ja levittäytyy sitä kautta positiivisena voimana ympäristöönsä!

Kuva: Heidi Lind (nyk. Soidinsalo) – Und er libet: Bakkantit 2, 2008

 

10 years ago 19.9.2009: Kutomo Opening + Ehkä 5 Years Party!!

On Saturday 19 September 2009 Ehkä-production organized the official opening event of its new contemporary art space Kutomo – Kutomo Opening + Ehkä 5 Years Party!!. The program of the evening presented the guest performance Bacchantes 2 by Und er libet, DJs Stellagrrrl, Jenna (OK do) and Ricardo, short video works by Ehkä-production’s friends, and a fundraising lottery. The event also celebrated the 5 year old Ehkä. This week it will be precisely 10 years since the opening party! Ehkä-production wonders time passing and recalls the opening of its Kutomo space with feelings of subtle melancholy and nostalgia ♥♥♥

Und er libet’s Bacchantes 2 seen in the opening is a performance investigating the bodily pleasures and extremes, stamina and the sense of community. The making of the work drew inspiration from Euripides’ tragedy The Bacchantes (404 BCE). According to the interpretation of Und er libet, bacchantes, the worshippers of the god Dionysus are a hedonistic, narcissistic and aggressive group. The process of Bacchantes 2 departed from the makers’ shared interest in bodily extremes and on the question of performing feelings. The piece was directed by Anna-Mari Karvonen and performed by Ville Ahonen, Anna Mustonen, Miikka Tuominen and Saara Töyrylä (currently Norvio). The dramaturges of the work were Karvonen and Masi Tiitta, sound designers Heidi Lind (currently Soidinsalo) and Tiitta, visual designer Hanna Käyhkö, and costume designer Laura Käyhkö.

The Kutomo Opening + Ehkä 5 Years Party!! event in 2009 collected an unexpectedly big crowd of participants to Kutomo. Ehkä-production started the Kutomo project practically without any financial resources so also the opening event was realized with voluntary work and by means of artists’ network. A lot has happened in ten years and the stubborn community has succeeded to create a functioning structure that supports the artists. The existence of Kutomo enables numerous makers work every year, and by the activity of Ehkä various opportunities of seeing and experiencing art are originated and fulfilled.

The community’s vision for the future times is that Ehkä-production and Kutomo could preserve their scale and develop inside these lines. The funding system for arts encourages the artists and communities to maintain ongoing growth and impressive statistics, but the best art is not necessarily made in this atmosphere. It would be great if the sufficient public support could be targeted for operators of many kinds and sizes. Ehkä-production finds comfort in dreaming about flourishing in-depth, and from there spreading out rather as a positive strength of environment!

Photo: Heidi Lind (currently Soidinsalo) – Und er libet: Bacchantes 2, 2008