New dance & performance

Tue Ehkää

Kaikki meistä, pienet ja suuret, tarvitsevat tukea. Liittymällä Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry:n kannatusjäseneksi olet mukana mahdollistamassa Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon monipuolista toimintaa.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ja jatkuu automaattisesti ellei jäsenyyttä peruta. Kannatusjäseneksi voi ryhtyä helposti Ehkän Holvi-kaupassa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ehka.net. Kannatusjäsenmaksuvaihtoehtoja on neljä: 20 euroa, 50 euroa, 100 euroa ja 500 euroa.

Jos haluat tietoa Ehkä-tuotannon toiminnasta uutiskirjeen muodossa, voit liittyä tilaajaksi kohdassa NEWSLETTER. Ehkää ja Nykytaidetila Kutomoa voi seurata myös Instagramissa ja Facebookissa!

Kiitos tuestasi ♥

Support Ehkä

Every one of us, big or small, needs support. By becoming a supporting member of the Dance and Performance Art Association Ehkä ry, you will be enabling the diverse work of Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo.

You can become a supporting member as an individual, a community, or as a registered company. The membership is valid for one calendar year at a time and automatically renews unless the membership is cancelled. You can easily become a supporting member through the Holvi webshop, or by emailing info@ehka.net. There are four different options of payment for a year’s supporting membership to choose from 20€, 50€, 100€ or 500€.

If you would like to hear more about the activities of Ehkä-production, you may subscribe to our newsletter here. Please follow Ehkä and Contemporary Art Space Kutomo on our social media on Instagram and Facebook!

Thank you for your support ♥