New dance & performance
Kutomon esitysjulisteita
XS-festivaalin julisteita

Tuotanto

Ehkä-tuotannon kuratoima ja tuottama ohjelmisto muodostuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Ohjelmistoehdotuksia otetaan ensisijaisesti vastaan tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta. Vuosittainen avoin haku järjestetään keväisin. Avoimen haun valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen johtaja yhdessä ohjelmistotyöryhmän kanssa.

Ehkän Nykytaidetila Kutomolla ja muissa esitysyhteyksissä toteuttama sisältö koostuu osatuotetuista kantaesityksistä, vierailuesityksistä, tapahtumista, opetustoiminnasta sekä ympärivuotisesta residenssitoiminnasta Nykytaidetila Kutomolla. Vuosittainen XS - Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali on järjestetty Nykytaidetila Kutomolla vuodesta 2009 lähtien. Ehkän muita toistuvia tapahtumia ovat muun muassa keväinen festivaali Spring Roll ja Pieni nykytaidefestivaali lapsille.

Ehkä-tuotannon osatuottama kantaesitystuotanto kattaa taiteilijoiden palkkakuluja työskentelystä ja esiintymisestä, mentorointia, ennakko- ja teoskuvat, lipunmyynnin, lupamaksut, mainonnan sekä matka- ja muita tuotantokuluja. Tuotantoon sisältyy majoitus-, harjoitus- ja esitystila sekä henkilöstön työpanosta. Vierailuesityksistä maksetaan 1–2 päivän palkka työskentelystä, esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut, sekä mahdollistetaan teoksen työstämistä Nykytaidetila Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai työryhmälle ilmaisen työtilan, asuintilat Nykytaidetila Kutomolla, matkakulukorvauksen Suomessa ja mahdollisuuden avata työskentelyä yleisölle avoimen presentaation tai muun tapahtuman muodossa.

Yhteisön käytössä olevat resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset. Ehkän eri produktioihin suuntama tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten edellytysten mukaisesti, jotka voivat vaihdella vuosittain. Toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta ja omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa.

Monimuotoisen toimintansa kautta Ehkä-tuotanto on jatkuvasti mukana mahdollistamassa kantaesityksiä ja muita ulostuloja eri esityspaikkoihin kuten esimerkiksi Kansallisteatteriin, Kiasma-teatteriin, Kulttuurikeskus Caisaan ja Stoaan, Mad House Helsinkiin, Porin taidemuseoon, Titanik-galleriaan, Tanssivirtaa Tampereella, Täydenkuun Tanssit, UrbanApa ja Yksin sateessa -festivaaleille, Wäinö Aaltosen museoon, Zodiak - Uuden tanssin keskukseen sekä muihin yhteyksiin Suomessa ja ulkomailla.

Production

The program curated and produced by Ehkä-production is developed through a variety of means: open calls, invitations, and collaborations. Production proposals are for the most part admitted by dance and performance professionals. An annual open call is organized each spring. The applications are reviewed by a workgroup chaired by Ehkä-production’s artistic director.

The program produced at Ehkä’s Contemporary Art Space Kutomo and other locations comprises co-produced premieres, guest performances, events, teaching activities, and year-round residency at Contemporary Art Space Kutomo. The annual XS - Festival for New Dance and Performance has been organized at Contemporary Art Space Kutomo since 2009. Ehkä’s other recurrent events include the springtime festival event Spring Roll and the Pieni Contemporary Art Festival for Children.

Ehkä-production's co-produced premiere covers the artist’s salaries for working and performing (1-3 months/production), as well as mentorship, production photos, ticket selling, permit and copyright fees, advertising and expenses for travel and other costs related to production. The co-production includes accommodation, rehearsal and performance space, and the support of Ehkä staff. Guest performances are provided with 1-2 days’ salary, a performance fee, moderate travel expenses, and the use of the studio space at Contemporary Art Space Kutomo for a few days before the performance. The residency provides the artist(s) with a free workspace, accommodation at Contemporary Art Space Kutomo, compensation for travel expenses in Finland, and the opportunity to open the ongoing work to the public in the form of a presentation or to arrange another appropriate event.

The community’s resources are limited and discretionary. The production support provided by Ehkä is dependent on the availability of funds which may vary in amount from one year to the next. The co-production is based on a collaborative model in which the artist is required to provide partial funding of their own and actively commit to making the finished work.

Through its multidisciplinary activities, Ehkä-production is continually involved in the facilitation of new performances and other forms of expression in a variety of venues, including The National Theatre of Finland, Kiasma Theatre, Culture Centres Caisa and Stoa, Mad House Helsinki, The Pori Art Museum, Titanik Gallery, Tampere Dance Current Festival, Full Moon Dance Festival, UrbanApa, Lonely in the Rain Contemporary Dance Festival, the Wäinö Aaltonen Museum, Zodiak - Center for New Dance and other collaborators in Finland and abroad.