New dance & performance

Ehkä-tuotanto

Ehkä-tuotanto on itsenäisten taiteilijoiden pitkäjänteisen ja uutta luovan työn tuloksena kehittynyt poikkeuksellinen yhteisö, toimija ja työnantaja. Perustamisestaan vuonna 2004 lähtien Ehkä on edistänyt epäkaupallista, omaehtoista ja kokeilevaa taidetta yhteistuottamalla uuden tanssin ja esitystaiteen tekijöiden teoksia. Yhteisö mahdollistaa projekteja myös lastenkulttuurin, äänitaiteen, musiikin, kuvataiteen ja performanssin aloilta. Taiteilijavetoinen Ehkä kuratoi ja ylläpitää vuonna 2009 perustamaansa poikkitaiteellista Nykytaidetila Kutomoa Turussa. Toiminta hyödyttää pitkälti yli sadan taiteilijan työtä vuosittain.

Tanssitaiteilija Anna Torkkel perusti Ehkä-tuotannon omien teostensa raamiksi yhdessä esitystaiteilija Tashi Iwaokan kanssa Amsterdamissa vuonna 2004. Aatteellinen yhdistys Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry on toiminut yhteisön hallinnollisena kehyksenä vuodesta 2007. Ehkän jäsenten Anna Torkkelin ja tanssitaiteilija Maija Reeta Raumannin omistautunut työ ja sitoutuminen kannatteli ja kehitti yhteisön toimintaa yli kymmenen vuotta. Nykyään Ehkä-tuotannolla on kolme osa-aikaista työntekijää ympärivuotisissa työsuhteissa. Sisällön suunnittelun, toiminnan koordinoinnin ja käytännön järjestämisen sekä hallinnon parissa työskentelevät kuratointivastaava Anna Torkkel, talousvastaava Maija Reeta Raumanni ja vuonna 2020 aloittanut tuotantokoordinaattori Maria Granlund.

Vuonna 2016 muodostettuun Ehkä-tuotannon taiteelliseen työryhmään kuuluvat tanssi- ja esitystaiteilijat Mira Kautto, Maija Mustonen, Maija Reeta Raumanni, Masi Tiitta ja Anna Torkkel. Työryhmä päättää Ehkän vuosittaisen ohjelmistohaun valinnoista.

Ehkä-tuotannon toimintaa rahoitetaan toiminta-avustuksilla, säätiörahoituksella, yhteistyörahoituksella ja omarahoituksella eli lipputuloilla, opetustoiminnan tuotoilla, ulosvuokraus- ja kannatusjäsenmaksutuotoilla.

Ehkä-tuotannon toimintaa vuonna 2022 tukevat Taiteen edistämiskeskus, Koneen Säätiö, Läntinen tanssin aluekeskus ja Turun kaupunki.

Ehkä-tuotannon saamat tunnustukset
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan taidepalkinto 2016
Vuoden Teatteriteko 2020

Ehkä-production

Ehkä-production is a unique community, hub of activity and employer formed by the long term creative work of independent artists. Since its establishment in 2004, Ehkä has actively promoted non-commercial, singular and experimental art through the co-production of works in the fields of new dance and performance. The community also supports projects in children’s culture, sound art, music, fine art and performance art. The artist-run Ehkä curates and manages the Contemporary Art Space Kutomo in Turku, an interdisciplinary art venue established in 2009. Ehkä provides work opportunities for more than a hundred artists each year.

Dance artist Anna Torkkel founded Ehkä-production as a frame for her own artworks together with performance artist Tashi Iwaoka in Amsterdam, in 2004. The non-profit Dance and performance art association Ehkä has worked as the community’s administrative basis since 2007. The dedicated work of Ehkä members Anna Torkkel and Maija Reeta Raumanni has supported and nurtured the development of the community for more than ten years. Currently, Ehkä-production has three part-time employees on year-round contracts working in programme planning, coordination, practical organisation and administration: Anna Torkkel is in charge of curatorial duties, Maija Reeta Raumanni acts as financial manager and Maria Granlund works as production coordinator – the newest addition to the group, beginning her contract in 2020.

Ehkä-production’s artistic working group, founded in 2016, includes dance and performance artists Mira Kautto, Maija Mustonen, Maija Reeta Raumanni, Masi Tiitta and Anna Torkkel. The working group decides on the submissions to an annual open call for productions.

Ehkä-production is funded by specially targeted subsidies for communities, grants from foundations, cooperative funding and the community’s own money, which is collected from ticket sales and teaching, rental, and membership fees.

In 2022 Ehkä-production is supported by Arts Promotion Center Finland, Kone Foundation, Regional Dance Centre of Western Finland and City of Turku.

Awards received by Ehkä-production
Southwest Finland Art Council's Art Award 2016
Theatre Act of the Year 2020