New dance & performance
Anna Torkkel - Ehkä-production

Anna Torkkel

Taiteellinen johtaja | Artistic director

anna@ehka.net

Maija Reeta Raumanni - Ehkä-production

Maija Reeta Raumanni

Tuottaja; taloushallinto | Producer; financial administration

maija@ehka.net

Fatima Amokrane - Ehkä-production

Fatima Amokrane

Tuottaja; tiedotus ja koordinointi | Producer; publicity and coordination

info@ehka.net
+358 41 318 4954

tavoitettavissa tiistaisin klo 10-17
available on Tuesdays at 10-17

Even_www

Even Minn

Kotidramaturgi | House dramaturg

Hertta_www

Hertta Kiiski

Valokuvaus, graafinen suunnittelu | Photography, graphic design

Heidi_www

Heidi Horila

Yleisötyöntekijä-kirjoittaja | Audience engagement, writer

Ehkä-tuotanto

Ehkä-tuotanto on itsenäisten taiteilijoiden pitkäjänteisen ja uutta luovan työn tuloksena kehittynyt taidealan yhteisö, toimija ja työnantaja. Perustamisestaan vuonna 2004 lähtien Ehkä on edistänyt epäkaupallista, omaehtoista ja kokeilevaa taidetta osatuottamalla uuden tanssin ja esitystaiteen tekijöiden teoksia. Yhteisö mahdollistaa projekteja myös lastenkulttuurin, äänitaiteen, musiikin, kuvataiteen ja performanssin aloilta. Taiteilijavetoinen Ehkä kuratoi ja ylläpitää vuonna 2009 perustamaansa poikkitaiteellista Nykytaidetila Kutomoa Turussa. Toiminta hyödyttää pitkälti yli sadan taiteilijan työtä vuosittain. Yhteisön hallinnollisena kehyksenä toimii vuonna 2007 perustettu aatteellinen yhdistys Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry.

Ehkä-tuotannossa työskentelee kolme osa-aikaista työntekijää ympärivuotisissa työsuhteissa. Taiteellinen johtaja Anna Torkkel keskittyy pääasiassa Ehkä-tuotannon sisältö- ja ohjelmistosuunnitteluun ja taiteellisen toiminnan kehittämiseen. Taloushallinnosta vastaava tuottaja Maija Reeta Raumanni hoitaa muun muassa yhteisön palkanmaksun, kirjanpidon ja tilastoinnin. Henkilöstön uusi jäsen Fatima Amokrane toimii tiedotuksesta ja koordinoinnista vastaavana tuottajana, joka kommunikoi taiteilijoiden kanssa ja toteuttaa Ehkä-tuotannon viestintää eri kanavissa. Lisäksi työntekijät vastaavat yhdessä yhteisön rahoituksen hankkimisesta ja osallistuvat monipuolisen toiminnan käytännön järjestämiseen.

Toimistohenkilökunnan lisäksi yhteisössä työskentelee neljä muuta ihmistä. Kuvataiteilija Hertta Kiiski toimii Ehkän valokuvaajana ja graafisena suunnittelijana, ja valosuunnittelija Irene Lehtonen teknisenä vastaavana Nykytaidetila Kutomolla. Vuonna 2024 Ehkä-tuotannon kotidramaturgina aloittava dramaturgi Even Minn osallistuu kantaesitystuotantojen taiteellisiin prosesseihin ja antaa dramaturgista tukea teosten valmistuksessa. Journalisti Heidi Horila aloittaa yleisötyöntekijä-kirjoittajana niinikään vuonna 2024. Horila seuraa kantaesitystuotantoja ja tapahtumia Nykytaidetila Kutomolla, ja avaa sitten taiteellisia prosesseja ja teoksia tekstin, puheen ja keskustelun muodossa.

Ehkä-tuotannon toimintaa rahoitetaan toiminta-avustuksilla, säätiörahoituksella, yhteistyörahoituksella ja omarahoituksella eli lipputuloilla, opetustoiminnan tuotoilla, ulosvuokraus- ja kannatusjäsenmaksutuotoilla. Vuonna 2024 yhteisön toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus, Koneen Säätiö, Läntinen tanssin aluekeskus ja Turun kaupunki.

Ehkä-tuotannon saamat tunnustukset
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan taidepalkinto 2016
Vuoden Teatteriteko 2020

Ehkä-production

Ehkä-production is a community, a hub of activity, and an employer formed by the long-term creative work of independent artists. Since its establishment in 2004, Ehkä has actively promoted non-commercial, singular, and experimental art through the co-production of works in new dance and performance fields. The community also supports projects in children’s culture, sound art, music, fine art, and performance art. The artist-run Ehkä curates and manages the Contemporary Art Space Kutomo in Turku, an interdisciplinary art venue established in 2009. Ehkä provides work opportunities for more than a hundred artists each year. The non-profit Dance and Performance Art Association Ehkä has worked as the community’s administrative basis since 2007.

Ehkä-production’s personnel has three part-time employees working year-round for the community. Artistic director Anna Torkkel's main focus is the content and program planning of Ehkä-production and the development of artistic activities. The producer in charge of financial administration, Maija Reeta Raumanni, takes care of the community's payroll, accounting and statistics, among other things. The newest addition to the group, Fatima Amokrane is a producer responsible for publicity and coordination, who communicates with artists and implements the marketing of Ehkä in different channels. In addition, the employees are jointly responsible for obtaining the funding and they also participate in the practical organization of the various functions of Ehkä.

In addition to the office staff, four other people work in the community. Visual artist Hertta Kiiski works as Ehkä's photographer and graphic designer, and lighting designer Irene Lehtonen works as the technical manager at Contemporary Art Space Kutomo. Dramaturg Even Minn starts as the house dramaturg of Ehkä-production in 2024. Minn participates in the artistic processes of the co-produced premieres and provides dramaturgical support to the makers. Another new member of the staff is journalist Heidi Horila whose work in audience engagement and writing starts during the spring of 2024. Horila follows the co-productions and events at Contemporary Art Space Kutomo, and then opens up artistic processes and works in the form of text, speech and conversation.

Ehkä-production is funded by specially targeted subsidies for communities, grants from foundations, cooperative funding, and the community’s own money, which is collected from ticket sales and teaching, rental, and membership fees. In 2024 Ehkä-production is supported by the Arts Promotion Center Finland, the Kone Foundation, the Regional Dance Centre of Western Finland, and the City of Turku.

Awards received by Ehkä-production
Southwest Finland Art Council's Art Award 2016
Theatre Act of the Year 2020