New dance & performance

Alain Buffard: My Lunch with Anna & Ruedi Gerber: Breath Made Visible

XS Vol.4 -festivaalin päätteeksi Ehkä-tuotanto esittää kaksi elokuvaa amerikkalaisen postmodernin tanssin keskeisiin hahmoihin kuuluvasta Anna Halprinista.

Elokuvanäytös Kutomolla sunnuntaina 2.12.2012 klo 16
Vapaa pääsy!

My Lunch with Anna (2005) on ranskalaisen koreografi Alain Buffardin ohjaama muotokuva tanssitaiteilija Anna Halprinista. Elokuva on viiden lounaan aikana kuvattu kahden taiteilijan välinen intiimi dialogi. Tapaamisten aikana Buffard ja Halprin keskustelevat muun muassa työskentelytavoistaan sekä taiteellisista kokeiluistaan liikkeen ja jokapäiväisten eleiden kanssa.

Ohjaus: Alain Buffard
Yhteistyössä: Anna Halprin, Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, Karl Gillick
Tuotanto: pi:es, Alain Buffard
Kesto: 52 min

My Lunch with Anna -traileri
alainbuffard.eu

Breath Made Visible (2009) on sveitsiläisen elokuvaohjaaja Ruedi Gerberin dokumentti tanssitaiteilija Anna Halprinin huomionarvoisesta urasta ja elämästä. Elokuvassa nähdään otteita muun muassa Halprinin ensimmäisestä monikulttuurisesta tanssiryhmästä sekä hänen teoksistaan. Dokumentin nimi on peräisin Halprinin itsensä suusta: hänen mukaansa tanssi on kuin ”breath made visible”, näkyväksi tehty hengitys.

Ohjaus: Ruedi Gerber
Esiintyjät: Merce Cunningham, John Graham, Anna Halprin, Daria Halprin, Lawrence Halprin, Rana Halprin, A.A. Leath
Tuotanto: ZAS Film, Ruedi Gerber
Kesto: 80 min

Breath Made Visible -traileri
breathmadevisible.com

XS Vol.4 – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali 21.11.-2.12.2012 on Ehkä-tuotantoa yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa.

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Alain Buffard: My Lunch with Anna & Ruedi Gerber: Breath Made Visible

The XS Vol.4 Festival ends with screening of two films about Anna Halprin, one of the main figures of American post-modern dance. 

Movie screening at Kutomo on Sunday 2.12.2012 at 4 pm
Free entry!

My Lunch with Anna (2005) is an intimate dialogue filmed during five lunches directed by French choreographer Alain Buffard. During the meetings Buffard and Halprin discuss for example about their working methods and their artistic experiments with movement and everyday gestures.

Direction: Alain Buffard
In collaboration with: Anna Halprin, Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, Karl Gillick
Production: pi:es, Alain Buffard
Duration: 52 min

My Lunch with Anna trailer
alainbuffard.eu

The documentary Breath Made Visible (2009) by Swiss film maker Ruedi Gerber shoots the significant career and life of Anna Halprin. The movie shows for instance extracts of the first multicultural dance company of Halprin and her dance pieces. The name of the documentary is a quote from Halprin herself: according to her dance is like ”breath made visible”.

Direction: Ruedi Gerber
Performers: Merce Cunningham, John Graham, Anna Halprin, Daria Halprin, Lawrence Halprin, Rana Halprin, A.A. Leath
Production: ZAS Film, Ruedi Gerber
Duration: 80 min

Breath Made Visible trailer
breathmadevisible.com

XS Vol.4 – Festival for New Dance and Performance 21.11.-2.12.2012 is produced by Ehkä-production in collaboration with the Regional Dance Centre of Western Finland.

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station