New dance & performance

Ana Teo Ala-Ruona: My flesh is in tension, and I eat it (työnimi)

Eat me, drink me. Mua hajotetaan elävältä, vapautetaan ravinteita maaperään. 
Oon bottom teille kaikille. Use me.” 

Ana Teo Ala-Ruonan My flesh is in tension, and I eat it on esitys ruumiillisesta muodonmuutoksesta, joka tapahtuu polyamorisessa ja -seksuaalisessa symbioosissa suon kanssa.

Suo on ekotoni: transitionaalinen vaihettumisvyöhyke eri ekosysteemien välillä. Ekotonissa ruumiit liittyvät toisiinsa ja mutatoituvat toistensa vaikutusten alaisina. 

Esitys on euforista body horroria. Se käsittelee halua uudelleenmuotoutua yhdessä maaperän kanssa, hajota ja muuttua hiilinieluksi maailmalle. 

My flesh is in tension, and I eat it on jatko-osa vuonna 2019 valmistuneelle Ala-Ruonan ja työryhmän toxinosexofuturecummings-esitykselle. Kutomon residenssissä tammikuussa 2020 Ala-Ruona käsikirjoittaa uuden teoksen tekstimateriaalia. My flesh is in tension, and I eat it saa ensi-iltansa kesäkuussa 2020 Saara Hannuksen kuratoimassa ryhmänäyttelyssä Fantasia 1&2 SIC-galleriassa. 

Teksti ja esitys: Ana Teo Ala-Ruona
Dramaturgia: Elina Minn
Äänisuunnittelu: Satu Kankkonen
Lavastus ja maski: Alvi Haapamäki
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, SIC-galleria yhteistyössä freelance-kuraattori Saara Hannuksen kanssa, Ana Teo Ala-Ruona
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Esityskieli: suomi
Kuva: Nova Kaspia

Presentaatio ja yleisökeskustelu Nykytaidetila Kutomolla lauantaina 25.1.2020 klo 19

Vapaa pääsy!

Tapahtuman katsojamäärä on rajattu, joten varaathan paikkasi ennakkoon sähköpostitse ehkatuotanto@gmail.com.

Presentaatio on täynnä, emmekä ota enää vastaan uusia ilmoittautumisia.

Teoksen tekstimateriaalin sisältövaroitukset:
veri // haavat // itsen vahingoittaminen // pornografinen sisältö // ympäristömyrkyt // madot // kuolema

Teos on suunnattu aikuisille.

anateoalaruona.net

 

Ana Teo Ala-Ruona: My flesh is in tension, and I eat it (working title)

“Eat me, drink me. I’m being decomposed alive, nutrients release in the soil. 
I’m a bottom to you all. Use me.” 

My flesh is in tension, and I eat it by Ana Teo Ala-Ruona is a performance about a bodily transformation that happens in a polyamorous and polysexual symbiosis with a wetland. The wetland is an ecotone: a transition area between ecosystems. Bodies integrate and mutate under each others influence in the ecotone. 

The performance is euphoric body horror. It talks about a desire to reshape together with the dirt, decompose and transform into a carbon vortex for the Earth. 

My flesh is in tension, and I eat it is a sequel for toxinosexofuturecummings performance Ala-Ruona created together with Alvi Haapamäki, Satu Kankkonen and Elina Minn in 2019. In January 2020 Ala-Ruona works in Kutomo residency on the text material of the new performance. My flesh is in tension, and I eat it will premiere at SIC Gallery in June 2020 as part of the exhibition Fantasy 1&2 curated by Saara Hannus

Text and performance: Ana Teo Ala-Ruona
Dramaturgy: Elina Minn
Sound design: Satu Kankkonen
Set design and mask: Alvi Haapamäki
Production: Ehkä-production, SIC Gallery in collaboration with freelance curator Saara Hannus, Ana Teo Ala-Ruona
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Performance language: Finnish
Photo: Nova Kaspia

Presentation and post-performance discussion at Contemporary Art Space Kutomo on Saturday 25.1.2020 at 7 pm

Free entry!

As the number of people in the audience is limited we recommend you to book your seat in advance via email: ehkatuotanto@gmail.com.

The presentation is fully booked, and no further registration is possible.

Content warnings for the text material of the performance:
blood // cutting // self-harming // pornographic content // environmental toxins // worms // death

The performance is targeted for adults.

anateoalaruona.net