New dance & performance

Anna Torkkel: Grâce

Grâce on Anna Torkkelin ja työryhmän uusi teos, jossa tanssi ja musiikki kietoutuvat toistensa ympärille. Sallivuuteen kurottavan esityksen huomio on siinä, mitä tanssimisessa itsessään on läsnä. Armo (ransk. grâce: armo, sulavuus, viehätys) filosofisena konseptina on vapaus itse, johon teoksen olemus perustuu. Grâce on olemassa, jotta tanssin ihme voi tapahtua. 

Grâce jatkaa Torkkelin monivuotista työskentelyä läsnäolon ja nyt-hetkisyyden parissa. Sooloteoksestaan Heart piece (2012) lähtien hän on kehittänyt praktiikkaa, joka tukee tanssijan antautumista musiikille sekä luopumista musiikista vaikuttuneen itsen ja liikkeen arvottamisesta. Tehtävään syventyvän kehossa avautuu tyhjyys tanssin tapahtumiselle. Grâcessa tehtävän kautta on työstetty luottamista, vaivattomuutta, sietämistä ja rakastamista. Praktiikasta kehiytyvä moniääninen kompositio ja tila ovat halua olla kosketuksissa olemisen lahjan kanssa. 

Teoksen tanssivat Hanna Ahti, Mira Kautto, Liisa Pentti ja Masi Tiitta, ja äänisuunnittelusta vastaa Biitsi. Mira Kautto toimii prosessissa myös koreografin assistenttina. Piia Rinne toteuttaa esityksen pukusuunnittelun sekä installaation, ja Kristian Palmu valo- ja tilasuunnittelun. Grâcen tuottajana työskentelee Riikka Thitz

Koreografia: Anna Torkkel
Tanssi: Hanna Ahti, Mira Kautto, Liisa Pentti ja Masi Tiitta
Koreografin assistentti: Mira Kautto
Äänisuunnittelu: Biitsi
Pukusuunnittelu ja installaatio: Piia Rinne
Valo- ja tilasuunnittelu: Kristian Palmu
Tuottaja: Riikka Thitz
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Kiasma-teatteri, Liisa Pentti +Co ja Anna Torkkel
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus, Taiteen edistämiskeskus ja TOP-Säätiö
Ensi-ilta: 13.2.2020 Kiasma-teatteri, Helsinki
Kuva: Hertta Kiiski

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
ke 4.3.2020 klo 19 Turun ensi-ilta – loppuunvarattu
pe 6.3. klo 19
su 8.3. klo 17

Liput: 15/10€
Osta lippuja

annatorkkel.com

Anna Torkkel: Grâce

Anna Torkkel and working group’s new piece Grâce intertwines dancing with music. The performance focuses on what dancing can hold within itself, and reaches towards allowing. Grace (French grâce: mercy, fluent, allure) as a philosophical concept is freedom itself, and the essence of the piece. Grâce exists for the miracle of dance to happen. 

Grâce continues Anna Torkkel’s long-term work on concentrating on the current moment and being present within it. Since making the solo choreography Heart piece (2012) Torkkel has been developing a practice that enables and supports the dancer to surrender to the music and disregard evaluating of the self and the movement emerging. Deepening into the practice opens an environment in the body for dancing to take place. Whilst making Grâce the practice has been a tool for allowing and welcoming trust, ease, tolerance and love. The polyphonic composition and space deriving from the shared practice is revealing a desire to be connected with the gift of existence. 

Hanna Ahti, Mira Kautto, Liisa Pentti and Masi Tiitta are dancing in the work, and sound design is made by Biitsi. Kautto is also working as the choreographer’s assistant in the process. Costume design and the installation of Grâce are made by Piia Rinne, light design and scenography by Kristian Palmu. The producer of the work is Riikka Thitz

Choreography: Anna Torkkel
Dance: Hanna Ahti, Mira Kautto, Liisa Pentti and Masi Tiitta
Choreographer’s assistant: Mira Kautto
Sound design: Biitsi
Costume design and installation: Piia Rinne
Light design and scenography: Kristian Palmu
Producer: Riikka Thitz
Production: Ehkä-production, Kiasma Theatre, Liisa Pentti +Co and Anna Torkkel
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Regional Dance Center of Western Finland and TOP Foundation
Premiere: 13.2.2020 Kiasma Theatre, Helsinki
Photo: Hertta Kiiski

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Wed 4.3.2020 at 7 pm Turku premiere – fully booked
Fri 6.3. at 7 pm
Sun 8.3. at 5 pm

Tickets: 15/10€
Buy tickets

annatorkkel.com