New dance & performance

Anna Torkkel: Heart piece

Heart piece on Anna Torkkelin uusi sooloteos sydämestä. Teos keskittyy nopeuden, rytmin ja tilan monimutkaisuuksien ymmärtämiseen sekä kuvittelemiseen liikkeen ja liikkeessä olemisen kautta. Esitys pyrkii kehollistamaan abstraktion, jonka materiaalia ovat muun muassa oleminen, vaikutus ja toinen. Tietyn väittämän esittämisen tai kysymyksen asettamisen sijaan teos haluaa avata oven yksinkertaisuudelle ja antaa tilaa kokemuksellisemmalle esiintyjä-katsojasuhteelle. Teoksen pääosassa ovat esiintyjän liike ja fyysinen ilmaisu, tanssi musiikiin.

Konsepti, koreografia ja esitys: Anna Torkkel
Ohjaus: Tashi Iwaoka, Anna Torkkel
Video: Elina Minn
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Anna Torkkel ja työryhmä

Teosta on tukenut Valtion tanssitaidetoimikunta.

Esitykset Kutomolla
Pe 19.10. klo 19 ensi-ilta
Su 21.10. klo 17
La 27.10. klo 19
Su 28.10. klo 17
Ke 31.10. klo 19

Liput: 12/8€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

Anna Torkkel: Heart piece

Heart piece is Anna Torkkel’s new solo work on heart. The performance focuses on understanding and imagining the complexity of speed, rhythm and space through movement and moving. Performance attempts to physicalize an abstraction using for instance being, affect and the other as its material. Instead of presenting a certain claim or posing a question the piece aims to open a door for simplicity and give an opportunity to more experiential connection between the performer and the audience. In this performance movement and physical expression of the performer – dancing to music – are playing the main roles.

Concept, choreography and performance: Anna Torkkel
Direction: Tashi Iwaoka, Anna Torkkel
Video: Elina Minn
Production: Ehkä-production, Anna Torkkel and working group

The performance is supported by the National Council for Dance.

Performances at Kutomo
Fri 19.10. at 7 pm premiere
Sun 21.10. at 5 pm
Sat 27.10. at 7 pm
Sun 28.10. at 5 pm
Wed 31.10. at 7 pm

Tickets: 12/8€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station