New dance & performance

Anna Torkkel: Present

Anna Torkkelin uusi teos Present pyrkii kohti sitä haurautta ja pehmeyttä, jota olemme. Esitys ehdottaa, että olennaisin on tässä, näkyvillä ja nyt-hetkessä. Teos jatkaa Torkkelin monivuotista työskentelyä läsnäolon ja yksinkertaisuuden parissa.

Titanik-galleriassa kantaesitettävän teoksen jokainen esityskerta tapahtuu eri tilassa ja rakennetun näyttämön suojasta riisuttuna. Joka esitys on ainutkertainen, uusi ja ohikiitävä tapahtuma. Esitys nähdään Titanikissa ja Nykytaidetila Kutomolla Turussa, Sorbus-galleriassa ja Galleria SICissä Helsingissä sekä Wäinö Aaltosen museossa, Turussa osana Kehonkuva-näyttelyä.

Työryhmä: Tashi Iwaoka, Mira Kautto, Johanna Porola, Piia Rinne, Riikka Thitz, Masi Tiitta ja Anna Torkkel
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Anna Torkkel
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus, Taiteen edistämiskeskus, TOP-Säätiö, Turun kaupunki
Kuvat: Hertta Kiiski (1-2), Otto Byström (3-4)

Esitykset
to 5.10.2017 klo 19 ensi-ilta Titanik
su 8.10. klo 17 Kutomo
to 16.11. klo 18-20 Sorbus
la 18.11. klo 15 SIC
la 2.12. klo 15 Wäinö Aaltosen museo

Titanikin ja Sorbuksen esityksiin on vapaa pääsy. Kutomon ja SICin esityksiin voi ostaa lippuja (à 15/10€) Ehkä-tuotannon Holvista, ja Wäinö Aaltosen museossa esityksen voi nähdä näyttelyn pääsylipulla.

annatorkkel.com

Anna Torkkel: Present

Anna Torkkel’s new piece Present aims towards the fragility and softness we are. The performance suggests that the essential is herein, visible and in the moment now. The piece continues Torkkel’s long-term working on presence and simplicity.

Every showing of the piece happens in different space and without the shelter of a constructed stage set. Each performance is unique, new and fleeting event. After its premiere in Titanik Gallery in Turku the piece is seen in Contemporary Art Space Kutomo in Turku, and in Sorbus Gallery and Gallery SIC in Helsinki. In December Present is shown in Wäinö Aaltonen Museum in Turku as part of the Bodybuilding exhibition.

Working group: Tashi Iwaoka, Mira Kautto, Johanna Porola, Piia Rinne, Riikka Thitz, Masi Tiitta and Anna Torkkel
Production: Ehkä-production, Anna Torkkel
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Regional Dance Centre of Western Finland, TOP Foundation, Turku City
Photos: Hertta Kiiski (1-2), Otto Byström (3-4)

Performances
Thu 5.10.2017 at 7 pm premiere Titanik
Sun 8.10. at 5 pm Kutomo
Thu 16.11. at 6-8 pm Sorbus
Sat 18.11. at 3 pm SIC
Sat 2.12. at 3 pm Wäinö Aaltonen Museum

Performances at Titanik and Sorbus are free of charge. Tickets (à 15/10€) to the shows at Kutomo and SIC are sold at Ehkä-production’s Holvi, and the performance at Wäinö Aaltonen Museum can be seen with the exhibition ticket.

annatorkkel.com