New dance & performance

Anna Torkkel: Tanssi musiikkiin

Tanssi musiikkiin -työpajoissa Nykytaidetila Kutomolla Anna Torkkel avaa praktiikkaa, jota hän on kehittänyt sooloteoksestaan Heart piece (2012) lähtien. Praktiikka tukee tanssijan antautumista musiikille sekä luopumista musiikista vaikuttuneen itsen ja liikkeen arvottamisesta. Tehtävästä nouseva liike riippuu tanssijan taustasta ja yksilöllisistä taipumuksista, mutta mahdollistaa myös piilevän, tanssijalle tuntemattoman tanssin ilmiintymisen. Lisäksi opetus tutustuttaa tehtävää tukeviin mielikuva- ja keskittymisharjoitteisiin, joiden avulla astutaan tanssiin. 

Koreografi-tanssija Anna Torkkelin taiteellinen työskentely pohjautuu tanssimiseen ja ammentaa nyt-hetkisyyden ja läsnäolon tarkastelusta. Hänen viimeaikaisia töitään ovat osana AVANTGARDEN-näyttelyä toukokuussa 2021 Nuottarannassa nähty Ray of light, Kiasma-teatterissa keväällä 2020 kantaesitetty Grâce ja syyskuussa 2021 Zodiakissa ensiesitetty Mira Kauton ja työryhmän BS/BF.

Kutomon kevätkaudella 2022 kaksipäiväisiin Tanssi musiikkiin -viikonlopputyöpajoihin voi osallistua helmikuussa ja maaliskuussa. Työpajat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, sekä ammattilaisille että harrastajille.

Työpajat Nykytaidetila Kutomolla la–su klo 11:00–13:00
19.–20.2. PERUTTU
26.–27.3.

Hinta: 30€ (1 paja), 50€ (2 pajaa)
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

annatorkkel.com

Kuva: Katri Naukkarinen (Anna Torkkel: Grâce, Kiasma-teatteri 2020)

 

Anna Torkkel: Dancing to music

In the Dancing to music workshops at Contemporary Art Space Kutomo Anna Torkkel opens her practice of dancing to music which she has developed since making the solo choreography Heart piece (2012). The practice enables and supports the dancer to surrender to the music and disregard evaluating of the self and the movement emerging. Dancing in the practice is influenced by the varied backgrounds of the dancers and their individual qualities, but it also allows and invites for unfamiliar dances to appear. 

Choreographer-dancer Anna Torkkel’s artistic work intertwines dancing to music, and concentrates on the current moment and being present within it. Her recent works are Ray of light seen as part of the AVANTGARDEN exhibition in May 2021 in Nuottaranta, Grâce which premiered at Kiasma Theatre in spring 2020, and Mira Kautto and working group´s new piece BS/BF in Zodiak in September 2021. 

During the spring season 2022 the two-day Dancing to music weekend workshops are organized in February and March. The workshops are open to everyone interested, and they suit alike for professionals and amateurs.

Workshops at Contemporary Art Space Kutomo on Sat–Sun at 11:00–13:00
19.–20.2. CANCELLED
26.–27.3.

Price: 30€ (1 workshop), 50€ (2 workshops)
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the workshop by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

annatorkkel.com

Photo: Katri Naukkarinen (Anna Torkkel: Grâce, Kiasma Theatre 2020)