New dance & performance

Anna Torkkel: Tanssi musiikkiin

Tanssi musiikkiin -viikkotunneilla Nykytaidetila Kutomolla koreografi-tanssija Anna Torkkel avaa praktiikkaa, jota hän on kehittänyt sooloteoksestaan Heart piece (2012) lähtien. Praktiikka pohjautuu musiikkiin tanssimiseen ja ammentaa nyt-hetkisyyden ja läsnäolon tarkastelusta. Se tukee tanssijan antautumista musiikille sekä luopumista musiikista vaikuttuneen itsen ja liikkeen arvottamisesta. Tehtävästä nouseva liike riippuu tanssijan taustasta ja yksilöllisistä taipumuksista, mutta mahdollistaa myös piilevän, tanssijalle tuntemattoman tanssin ilmiintymisen. Opetus tutustuttaa osallistujat mielikuva- ja keskittymisharjoitteisiin, joiden avulla astutaan tanssiin.

Nykytaidetila Kutomon kevätkaudella 2023 Tanssi musiikkiin -viikkotunteja järjestetään maalis-toukokuussa 8 kertaa. Tiistaina 11.4. ei ole tuntia. Viikkotunnit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, sekä ammattilaisille että harrastajille.

Viikkotunnit Nykytaidetila Kutomolla tiistaisin 14.3.–9.5.2023 klo 17:30–18:45

Hinta: 100€ (8 krt)
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen kauden alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

annatorkkel.com

Kuva: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Tanssi musiikkiin, Nykytaidetila Kutomo 2022)

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Anna Torkkel: Dancing to music

In the weekly Dancing to music classes at Contemporary Art Space Kutomo choreographer-dancer Anna Torkkel opens her practice of dancing to music which she has developed since making the solo choreography Heart piece (2012). Torkkel’s artistic work intertwines dancing to music, and concentrates on the current moment and being present within it. The practice enables and supports the dancer to surrender to the music and disregard evaluating the self and the movement emerging. Dancing in the practice is influenced by the varied backgrounds of the dancers and their individual qualities, but it also allows and invites for unfamiliar dances to appear. 

During the spring season of 2023 Dancing to music classes are organized between March and May altogether 8 times. There is no class on Tuesday 11.4. The weekly classes are open to everyone interested, professionals and amateurs alike. 

Weekly classes at Contemporary Art Space Kutomo on Tuesdays 14.3.–9.5.2023 at 17:30–18:45

Price: 100€ (8 classes)
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the first class by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

annatorkkel.com

Photo: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Dancing to music, Contemporary Art Space Kutomo 2022)

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.