New dance & performance

Anne Makkonen: Feldenkrais

Feldenkrais-menetelmä on itseohjautuva somaattinen oppimismenetelmä. Sanallisesti ohjattujen yksinkertaisten liikeharjoitteiden avulla menetelmä syventää tietoisuutta sekä lisää kehontuntemusta ja kehonhallintaa. Liikkeen aistimisen, tuntemisen ja ajattelun kautta suorituskyky paranee ja elämä helpottuu.

Feldenkrais-työskentelyn keskiössä ei ole mitä tehdään vaan miten tehdään. Työskentely auttaa havaitsemaan, kuinka käytän kehoani, kuinka suhtaudun itseeni, millaisia tapoja minulla on ja mitä muita mahdollisuuksia on olemassa. Työpajassa keskitytään ryhmätyöskentelyyn, jonka lisäksi tehdään muutamia kosketukseen ja käsityöskentelyyn liittyviä pariharjoitteita sekä tarkastellaan työskentelyn vaikutuksia liikkeellisesti ja sanallisesti.

Anne Makkosen ohjaama Feldenkrais-työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille eikä vaadi aiempaa kokemusta. Pajaan voi osallistua joko kerran tai molempina päivinä. Opetuskielenä on suomi.

Työpaja Kutomolla
ti 25.6. klo 10:00-11:15
to 27.6. klo 10:00-11:15

Työpaja on maksuton!

Työpaja on täynnä, emmekä ota enää vastaan uusia ilmoittautumisia.

feldenkrais.fi

Anne Makkonen: Feldenkrais

The Feldenkrais Method is a form of somatic education – a practice, a process, and a system for self-improvement. The simple but yet functional verbally directed movement exercises increase self-awareness and improve both body knowledge and coordination. By increasing sensitivity in movement, the Feldenkrais Method enhances our capacity to live more fully, efficiently, and comfortably.

The core of Feldenkrais practice is how to do instead of what to do. The practice assists to perceive how do we use our body, how do we relate to ourselves, what kind of habits we have, and what kind of other possibilities there is for us. The workshop is mainly focused on a group work introduced with some touch based and hands-on exercises in pairs, as well as observation of the practice and its effects shared both in movement and verbally.

The Feldenkrais workshop, directed by Anne Makkonen, is open to everyone interested. No prior knowledge or training is required. You can sign up to participate for either one or both sessions. The workshop is given in Finnish.

Workshop at Kutomo
Tue 25.6. from 10 am to 11:15 am
Thu 27.6. from 10 am to 11:15 am

The workshop is free of charge!

The workshop is fully booked, and no further registration is possible.

feldenkrais.fi