New dance & performance

Antti Tolvi: Metsä Qigong

Qigong (qi = energia, gong = harjoitus) on rajattoman tilan ja ajan kokeminen kehossa ja mielessä. Qigongin perusajatuksia on, että kaikki on energiaa: keho, ajatukset ja tunteet, kaikki. Aluksi opitaan tuntemaan ajatuksen ja energian liikettä rentoutuneessa kehossa, josta tuntemusta laajennetaan myös kehon ulkopuolelle. Lopulta qigongin harjoittaja voi tuntea yhteyden kaikkeen; tuntea kuin liikkuisi kaikkeuden kanssa. Ympäristö, keho ja mieli tulevat yhdeksi.

Antti Tolvin ohjaama työpaja on kaikille avoin eikä vaadi aiempaa kokemusta. Metsä Qigongin liikkeet ovat helppoja ja suotuisia selälle. Työpajassa tehtävät harjoitukset ovat osa Chan Mi Gong (salainen zen-harjoitus) -tyyliä. Sään salliessa osa työpajasta tapahtuu ulkona.

Työpaja Kutomolla Turun Taiteiden yönä, torstaina 17.8.2017 klo 17:00-19:30

Työpaja on maksuton!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Samana iltana klo 20 Minna-Kaisa Kallisen esitys Apples and plastic bags Studio 2:ssa

anttitolvi.com

Kuva: Antti Tolvi

 

Antti Tolvi: Metsä Qigong

Qigong (qi = energy, gong = practice) is a feeling of infinite space and time in the body and mind. One of the basic ideas in qigong is that everything is energy: body, thoughts and feelings, all. At first the focus is on learning to feel movements of thoughts and energy in a relaxed body; and then on expanding this feeling further outside the body. Eventually the practitioner of qigong can feel connected to everything. The environment, body and mind become one.

The Metsä Qigong workshop, directed by Antti Tolvi, is open to everyone interested. No prior knowledge or training in qigong is required. The exercises following the Chan Mi Gong style of Qigong are easy and very beneficial for spine. If the weather is fine, the workshop will partly happen outdoors.

Workshop at Kutomo during the Turku Night of the Arts on Thursday 17.8.2017 from 5 pm to 7:30 pm

The workshop is free of charge!
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

In the same evening at 8 pm the performance Apples and plastic bags by Minna-Kaisa Kallinen in Studio 2

anttitolvi.com

Photo: Antti Tolvi