New dance & performance

Antti Tolvi: Qi Gong – Shuai Shou ja luontoharjoitus

Antti Tolvin ohjaamassa kaksituntisessa Qi Gong – Shuai Shou ja luontoharjoitus -työpajassa työskennellään liikkeen ja havainnon äärellä.

Shuai Shou tarkoittaa käsien heiluttamista. Harjoituksen ytimessä on koko kehon heiluva aaltomainen liike, rentous, huomio ja irtipäästäminen. Vaikka liikkeet ovat äärimmäisen helppoja ja yksinkertaisia, niiden vaikutukset ovat (juuri yksinkertaisuudestaan johtuen) lähes loputtomat.

Luontoharjoituksessa harjoitellaan näkemään kaikki osana luontoa. Aivan kaikki – galaksijoukot, valohiukkaset, ajatukset, tietoisuus ja niin edelleen. Alamme huomaamaan, että kaikki tapahtumat nousevat aina vallitsevista olosuhteista eli luonnosta.

Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille aikuisille. Työpajan kieli on suomi.

Työpaja Nykytaidetila Kutomolla
su 20.8.2023 klo 13–15

Hinta: 20/15 €
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Antti Tolvi on turkulainen äänitaiteilija ja Qi Gong -ohjaaja. Praktiikassaan hän on saanut paljon apua yhdistettyään niin kuuntelemisessa, olemisessa kuin liikkeessä olevaa herkkää, vapaata ja myötätuntoista lähestymistapaa. Tapaa antaa kaiken olla ja tapaa olla käyttämättä liiallista voimaa.

anttitolvi.com

Kuva: Antti Tolvi

Ehkä-tuotannon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Antti Tolvi: Qi Gong – Shuai Shou and nature exercise

In the two-hour Qi Gong – Shuai Shou and nature exercise workshop by Antti Tolvi the participants are invited to work on movement and perception.

Shuai Shou means to wave hands. At the heart of the practice is a full-body swaying movement, relaxation, attention and letting go. Although the movements are extremely simple and easy, their effects (precisely because of their simplicity) are almost endless.

In nature exercise, we practice seeing everything as part of nature. Really everything – galaxy clusters, particles of light, thoughts, consciousness, etc. We begin to see that all events always arise from the prevailing conditions, i.e. nature.

The workshop is open to all adults interested. The workshop language is Finnish.

Workshop at Contemporary Art Space Kutomo
Sun 20.8.2023 at 13–15

Fee: 20/15 €
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the workshop by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Antti Tolvi is Turku based sound artist and Qi Gong instructor. In his artistic practice Tolvi has found great help in combining a sensitive, free and compassionate approach in listening, being and movement. A way of letting everything to be, and a way of not using excessive force.

anttitolvi.com

Photo: Antti Tolvi

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.