New dance & performance

Antti Tolvi: Qigong ja äänikylpy

Osana Nykytaidetila Kutomon syyskauden ohjelmistoa Antti Tolvi ohjaa kaksi Qigong ja äänikylpy -työpajaa. Kaksituntisissa työpajoissa tutustutaan vapaaseen qigongiin ja nautitaan lopuksi äänikylvystä. 

Tolvin ohjaama qigong etenee kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään keveyttä ja rentoutta, toisessa keskitytään tunnustelemaan qi:tä ja kolmannessa päästetään näistä kaikesta irti ja vain ollaan. 

Työpajat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille eivätkä vaadi aiempaa kokemusta. 

Työpajat Nykytaidetila Kutomolla
la 4.9. klo 10:00–12:00
la 6.11. klo 11:00–13:00

Hinta: 10€/työpaja
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 10 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com.

Työpajat järjestetään koronaturvallisesti.

anttitolvi.com

Kuva: Katri Naukkarinen

 

Antti Tolvi: Qigong and sound bath

Antti Tolvi gives two Qigong and sound bath workshops as part of Contemporary Art Space Kutomo’s autumn programme. The two-hour workshops familiarize the participants with free qigong. The workshops end with a sound bath. 

The qigong practice that Tolvi directs happens in three waves. In first wave we search ease, in second we focus to feel the qi, and in the third one we just let go of everything. 

The workshops are open to everyone interested. No prior knowledge or training is required. 

Workshops at Contemporary Art Space Kutomo
Sat 4.9. at 10:00–12:00
Sat 6.11. at 11:00–13:00

Fee: 10€/workshop
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 10 days prior to the workshop by email to ehkatuotanto@gmail.com.

The workshops are organized corona safely.

anttitolvi.com

Photo: Katri Naukkarinen