New dance & performance

Antti Tolvi: Spontaani Qigong + GONG kylpy

Antti Tolvin kaksituntisessa Spontaani Qigong + GONG kylpy -työpajassa tutustutaan spontaaniin, vapaaseen qigongiin ja nautitaan äänikylvystä gongin säestyksellä.

Taijissa, qigongissa ja joogassa ollaan yleensä totuttu tarkkaan ohjattuihin ja määriteltyihin liikkeisiin. Tolvin ohjaamassa spontaanissa qigongissa annetaan liikkeen tulla rennosti ja vapaasti juuri sellaisena kuin se tulee. Siirrytään ikään kuin sivuun ainaisen tekijän ja suorittajan roolista tilaan, jossa voi nähdä elämän virtaavan lävitse. 

Spontaanin qigongin harjoittelussa pyritään päästämään irti sisäisen ja ulkoisen dualismista, ja näkemään keho ikään kuin tähtitaivaana, jossa erilaisia tuntemuksia syttyy ja häviää tähtien lailla. Harjoittelun myötä mielestä tulee tyyni ja avoin tila, jossa ei ole painovoimaa, ja jossa elämä virtaa kitkatta läpi kaikkine iloineen ja suruineen. Työpajan päätteeksi koettava GONG kylpy resonoi tätä kaikkeuden suurta harmoniaa. 

Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille eikä vaadi aiempaa kokemusta. 

Työpaja Nykytaidetila Kutomolla lauantaina 22.2.2020 klo 11–13

Hinta: 10€
Ilmoittautumiset: holvi.com/shop/ehkatuotanto

anttitolvi.com

Kuva: Antti Tolvi

 

Antti Tolvi: Spontaneous Qigong + GONG bath

The two-hour Spontaneous Qigong + GONG bath workshop directed by Antti Tolvi familiarizes the participants with spontaneous, free qigong and a pleasant sound bath accompanied with gong. 

In taiji, qigong and yoga we are usually doing particular precomposed movements. In spontaneous qigong we let the movement come out freely exactly as it comes without any tensions. As if we step aside from the habitual role of the doer into the space where we can perceive all movements, feelings and sensations of life flowing through ourselves. 

The practice of spontaneous qigong aims for letting go the dualistic conception of the inner and the outer. The body is perceived as a starry sky where various sensations turns on and off like stars. Along the practice the mind becomes a calm, open space where the force of gravity vanishes and life flows through smoothly with all its sorrows and joys. The workshop finishes with the GONG bath, which resonates this great universal harmony. 

The workshop is open to everyone interested. No prior knowledge or training is required. 

Workshop at Contemporary Art Space Kutomo on Saturday 22.2.2020 from 11 am to 1 pm

Fee: 10€
Registrations: holvi.com/shop/ehkatuotanto

anttitolvi.com

Photo: Antti Tolvi