New dance & performance

Antti Tolvi: Tao Yin Yoga / Taoist bowl

”Jos tavallisen ihmisen on käveltävä nostelemalla jalkojaan, taolainen on oppinut antamaan jalkojen kävellä itsekseen.”

Antti Tolvin ohjaamassa Tao Yin Yoga / Taoist bowl -työpajassa sukelletaan yin-joogan synnyinjuurille ja taolaiseen maailmaan. Pajassa tehdään pitkäkestoisia syvävenytyksiä, liikkeessä tapahtuvaa venytystä (Dao Yin) sekä energiaharjoituksia ja meditaatiota. Päämääränä on lisätä kehon liikkuvuutta sekä aktivoida ja harmonisoida kehon neste- ja energiankiertoa. Työpajassa tutustutaan muun muassa Toukasta Perhoseksi ja Sammakko -sarjoihin.

Tao Yin -harjoitus elää vuoden kierron mukana, jolloin harjoittelun tapa auttaa palautumaan harmoniaan aina kulloisenkin vuodenajan energian kanssa. Esimerkiksi talvella harjoitus suuntautuu enemmän sisäänpäin, kesällä ulospäin. Taoist bowl, taolainen kulho on kahvoilla varustettu metallinen vesiastia. Se on myös ikivanha taolaisissa rituaaleissa käytetty soitin. Soittimen alkuperä on hieman hämärän peitossa mutta soitinta esiintyy taolaisissa temppeleissä. Tarun mukaan sitä on käytetty keisarien kasvojen pesuun. Keisarit eivät halunneet koskea mihinkään (mahdollisesti pitkien kynsien johdosta). Alamaisen soittaessa taolaista kulhoa kulhossa oleva vesi alkaa poreilemaan ja edelleen nousemaan ilmaan. Tässä vesisuihkussa keisarit pesivät kasvonsa. Taolaisen kulhon meditatiivinen ääni ja visuaalinen kauneus (veden liike) ovat oiva tapa lopettaa Tao Yin -harjoitus.

Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille eikä vaadi aiempaa kokemusta.

Työpaja Kutomolla lauantaina 20.4.2019 klo 14:00-16:30

Hinta: 10€
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

anttitolvi.com

Kuva: Laura Naukkarinen

 

Antti Tolvi: Tao Yin Yoga / Taoist bowl

“If the ordinary man is one who has to walk by lifting his legs with his hands, the Taoist is one who has learnt to let the legs walk by themselves.”

Tao Yin Yoga / Taoist bowl workshop, directed by Antti Tolvi, dives into the origins of Yin Yoga and Taoist world. The workshop consists of sustained and deep stretches, stretches in motion (Dao Yin), energy practices, and meditation. The objective is to enhance mobility and to activate and harmonize the fluid and energy flow of the body. The workshop familiarizes the participants with the Caterpillar to Butterfly and the Frog forms, among other things.

Like nature goes through the cycle of the seasons, Tao Yin practice is also connected to the seasons of the year helping us to find harmony with the rhythm of changing seasons. For example, during winter the practice is directed inwards, and during summer outwards. Taoist bowl is a metallic water bowl with handles. It is also an old Taoist musical instrument used in Taoist rituals. The instrument’s history is rather unknown but one can find it in some Taoist temples. One story tells that it has been used for washing the emperors’ face. The emperors didn’t want to touch anything (probably because of their long nails) so the servants would play the bowl causing the water to fizz and eventually to spring into the air. In this water shower the emperor could wash his face. The meditative sound and the visual beauty (movement of water) of the bowl is a fine way to end the Tao Yin practice.

The workshop is open to everyone interested. No prior knowledge or training is required.

Workshop at Kutomo on Saturday 20.4.2019 from 2 pm to 4:30 pm

Fee: 10€
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

anttitolvi.com

Photo: Laura Naukkarinen