New dance & performance

Antti Tolvi: Zen-meditaatiopäivä

Zen on japania ja tarkoittaa suomeksi mietiskelyä. Sana mietiskely on harhaanjohtava, koska harjoituksen tarkoituksena on miettimisestä irti päästäminen. Ideana on vain istua. Aluksi keskitytään istuma-asentoon ja hengitykseen, lasketaan ja seurataan hengitystä. Seuraavaksi siirrytään ajatusten katselemiseen / seuraamiseen, ja siitä koko kehon, mielen ja ympäristön tarkkailuun. Lopulta jäljelle jää puhdas, valikoimaton tietoisuus. Ei tarrauduta mukavaa oloon, ei yritetä pois epämiellyttävästä, ollaan vaan. Annetaan asioiden tulla ja mennä. Huomataan niiden tilapäisyys, kaiken loputon muuttuminen. Zenissä ei pyritä mihinkään. Harjoitus on samalla pyrkimys ja päämäärä.

Antti Tolvin ohjaamassa työpajassa tehdään istuma-, kävely- ja syömismeditaatio (omat eväät). Päivä soveltuu sekä aloittelijoille että meditaatiota aiemmin harrastaneille.

Zen-meditaatiopäivä Kutomolla lauantaina 17.2.2018 klo 11-15

Työpaja on maksuton!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

anttitolvi.com

Kuva: Antti Tolvi

 

Antti Tolvi: Zen meditation day

The word zen is Japanese and means meditation. In zen the meditation practice is solely based on sitting. First we concentrate on the sitting posture and breathing. Then we expand our attention to what happens in our mind, and from there to everything what happens inside and outside of the body. We don’t react to what happens, we just observe. In zen we don’t try to accomplish anything. The practice is at the same time the attempt and the destination.

The Zen meditation day, directed by Antti Tolvi, consists of sitting, walking and eating meditation (bring your own lunch). The workshop is suitable for both beginners and those with previous experience in meditation.

Zen meditation day at Kutomo on Saturday 17.2.2018 from 11 am to 3 pm

The workshop is free of charge!
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

anttitolvi.com

Image: Antti Tolvi