New dance & performance

AVANTGARDEN: Anna Torkkel: Ray of light

Anna Torkkelin ja työryhmän uusi teos Ray of light on soolotanssi, joka leikkii häilyvyyden, häivyttämisen, muodonmuutoksen ja fantasian parissa. Teoksesta esitetään prosessin ensimmäinen avaus osana Hertta Kiiskin koollekutsumaa, paikkasidonnaista AVANTGARDEN-ryhmänäyttelyä Nuottarannan puutarhassa Turussa toukokuussa 2021. Lopullisessa muodossaan soolo kantaesitetään vuonna 2023. 

Ray of light on hetkellinen ja määrittelemätön näky. Se on pilkahdus, jossa Torkkelin musiikkiin tanssimisen praktiikka sulautuu Piia Rinteen haptiseen visuaalisuuteen ja Biitsin löydetyistä ja itse tuotetuista äänimaisemista koostuvaan sävellykseen. Työryhmään kuuluva valosuunnittelija-skenografi Kristian Palmu on mukana teoksen prosessissa sen myöhemmässä vaiheessa. 

Koreografia ja tanssi: Anna Torkkel
Visuaalinen suunnittelu: Piia Rinne
Musiikki: Biitsi
Taiteellinen dialogi: Mira Kautto
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Anna Torkkel
Yhteistyössä: Nuottaranta, Hertta Kiiski ja AVANTGARDEN-työryhmä
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus
Kesto: noin 20 min
Kuva: Piia Rinne

Esitykset Nuottarannassa (Apajantie 34, 20960 Turku) osana AVANTGARDEN-näyttelyä
la 22.5. klo 13:00 peruttu
su 23.5. klo 16:00 peruttu
to 27.5. klo 17:00 peruttu
la 29.5. klo 13:00 ja klo 17:00
su 30.5. klo 13:00 ja klo 16:00

Varaa paikkasi esitykseen etukäteen Ehkä-tuotannon Holvi-kaupasta. Esitysvaraus sisältää myös vierailuvarauksen sisätilan näyttelyyn esityksen jälkeen.

annatorkkel.com
piiarinne.com
soundcloud.com/biitsi

AVANTGARDEN: Anna Torkkel: Ray of light

Ray of light is a new piece by Anna Torkkel and working group. The solo dance plays with wavering, fading out, metamorphosis, and fantasy. A work-in-progress performance of Ray of light is a part of a site-specific group exhibition AVANTGARDEN initiated by Hertta Kiiski in Nuottaranta’s garden in Turku in May 2021. The solo will be premiered in its final form in 2023. 

Ray of light is a momentary and undefined vision, a glimpse in which Torkkel’s practice of dancing to music fuses with the haptic visuals of Piia Rinne and Biitsi’s composition made from found and handmade soundscapes. Light designer and scenographer Kristian Palmu will join the working group in a later phase of the process. 

Choreography and dance: Anna Torkkel
Visual design: Piia Rinne
Music: Biitsi
Artistic dialogue: Mira Kautto
Production: Ehkä-production and Anna Torkkel
In collaboration with: Nuottaranta, Hertta Kiiski and the AVANTGARDEN working group
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland
Duration: approximately 20 min
Photo: Piia Rinne

Performances at Nuottaranta (Apajantie 34, 20960 Turku) as part of the AVANTGARDEN exhibition
Sat 22.5. at 13:00 cancelled
Sun 23.5. at 16:00 cancelled
Thu 27.5. at 17:00 cancelled
Sat 29.5. at 13:00 and 17:00
Sun 30.5. at 13:00 and 16:00

Book your place to the performance in advance at Ehkä-production’s Holvi webshop. The booking includes a possibility to visit the indoor exhibition after the performance.

annatorkkel.com
piiarinne.com
soundcloud.com/biitsi