New dance & performance

Avoin haku Kutomon vuoden 2020 ohjelmistoon!

Ehkä-tuotanto avaa haun ehdotuksille nykytaidetila Kutomon vuoden 2020 ohjelmistoon. Vapaamuotoinen ehdotus voi olla esimerkiksi vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, yhteistuotantona tuotettava kantaesitys tai 1-3 viikon työskentelyresidenssi. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: vapaamuotoisten ehdotusten, avoimien hakujen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Avoimen haun kautta valitun ehdotuksen toteutuksesta neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä. Kaikki Kutomolla toteutuva toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta sekä omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa. Taiteilijavetoisen Ehkä-tuotannon resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset, ja Ehkän tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten ja muiden resurssien mukaisesti.

Hakuaika: 1.-31.5.2019

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse 31.5.2019 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto(at)gmail.com.

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse elokuun loppuun mennessä.

 

Open call for Kutomo’s 2020 program!

Ehkä-production is looking for proposals for contemporary art space Kutomo’s 2020 program. We welcome submissions of guest performances, projects, workshops, discussions, co-produced premieres or one to three week residencies, and are open for other suggestions also. We mainly accept proposals from professional dance and performance practitioners. You can apply as an individual and / or as a working group.

The program of Ehkä-production and Kutomo builds up through different routes: informal proposals, open calls and collaborative work with different operators. The practicalities and realisation of the proposals chosen for the program through the open call will be negotiated between Ehkä-production and the artists. Everything in Kutomo’s program is based on collaboration where the artists working at Kutomo are required to have their own funding and additional support for the work. The resources which artist-run Ehkä can provide are limited and discretionary, and dependant on funding and resources available at the time.

Application period: 1-31 May 2019

Send an informal proposition on what you would like to do at and with Kutomo to ehkatuotanto(at)gmail.com by 31 May 2019. You will hear back from us by the end of August.

The applications will be considered by the artistic planning group of Ehkä-production.