New dance & performance

Avoin haku Kutomon vuoden 2021 ohjelmistoon!

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia nykytaidetila Kutomon vuoden 2021 ohjelmistoon. Vapaamuotoinen ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma tai 1–3 viikon työskentelyresidenssi. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Avoimen haun kautta valitun ehdotuksen toteutuksesta neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä. Kaikki Kutomolla toteutuva toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta sekä omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa. Taiteilijavetoisen Ehkä-tuotannon resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset, ja Ehkän tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten ja muiden resurssien mukaisesti. 

Viime vuosina esimerkiksi Ehkä-tuotannon yhteistuottamiin kantaesityksiin on suunnattu tuotantoraha (1–2 viikon palkka/työryhmän jäsen), esityskorvauksia sekä mahdollinen residenssijakso Kutomolla. Vierailuesityksistä on maksettu esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut, sekä tarvittaessa mahdollistettu muutaman päivän työskentely Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai ryhmälle ilmaisen työtilan, sekä asuintilat Kutomolla. 

Hakuaika: 1.–31.5.2020 

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse 31.5.2020 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com. 

Kirjoitathan hakemukseen selkeästi minkälaisesta yhteistyöstä olet kiinnostunut. Mainitse ehdotuksesi alussa erikseen hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. kantaesitystuotanto, kantaesitystuotanto ja residenssi, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.) sekä mahdolliset ajankohdat. 

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 9.9.2020 mennessä. 

 

Open call for Kutomo’s 2021 program!

 

Ehkä-production is looking for proposals for contemporary art space Kutomo’s 2021 program. We welcome submissions for guest performances, projects, workshops, discussions, events, co-produced premieres or one to three week residencies, and are open for other suggestions also. We primarily accept proposals from professional dance and performance practitioners. You can apply as an individual and / or as a working group. 

The program of Ehkä-production and Kutomo comes together through different routes: informal proposals, open calls and collaborative work with various operators. The practicalities and realisation of the proposals chosen for the program through the open call will be negotiated between Ehkä-production and the artists. Everything in Kutomo’s program is based on collaboration where the artists working at Kutomo are required to have their own funding and/or additional support for the work. The resources which artist-run Ehkä can provide are limited and discretionary, and dependant on funding and resources available at the time. 

In the previous years we have been able to offer co-productions a production fee (approximately one to two weeks wage/per person) and a possible residency, for guest performances we pay performance fees and moderate travel costs and provide a working space for some days prior the performance if needed, for a residency we provide working and living space at Kutomo. 

Application period: 1–31 May 2020 

Send an informal proposal to ehkatuotanto@gmail.com by 31 May 2020. 

Please state clearly in the beginning of your proposal what kind of collaboration with Ehkä-production supports your work the best (for example co-produced premiere, co-produced premiere with a residency, guest performance, residency, or workshop) and possible dates for the project. 

You will hear back from us by 9 September. The applications will be considered by the artistic planning group of Ehkä-production.