New dance & performance

Avoin haku: Näyttely Kutomolla 2012

Ehkä-tuotanto hakee nykytaidetila Kutomolle Turkuun näyttelyehdotuksia heinäkuulle 2012. Ehkä-tuotanto on erityisesti kiinnostunut ehdotuksista, joissa lähestytään taiteenalaa avoimesti kokeilevasta näkökulmasta.

Hakuaika on 1.-29.2.2012.

Hakijana voi olla Suomessa tai ulkomailla toimiva taiteilija tai taiteilijaryhmä. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää yhteystiedot, näyttelysuunnitelma, video-/kuvamateriaalia näyttelyyn tulevista ja/tai aikaisemmista teoksista sekä ansioluettelo(t).

Hakemus tulee lähettää postitse 29.2.2012 mennessä osoitteeseen: Ehkä-tuotanto / Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

Jos haluat, että hakemuksen mukana lähettämäsi video-/kuvamateriaali palautetaan, liitä mukaan palautuskuori osoitetiedoin ja postimerkein varustettuna.

Näyttelyn valinnasta vastaavat Kutomon kuraattorit tanssitaiteilijat Maija Reeta Raumanni ja Anna Torkkel sekä Arte ry:n puheenjohtaja, kuvataiteilija Jari Kallio. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 14.3.2012 mennessä.

Kutomon näyttelytila on pinta-alaltaan n. 200 m². Tilan korkeus on 3,2 m. Tilassa on vaalea puulattia ja valkoiset seinäpinnat sekä ikkunoita kahden puolin.

Näyttelyn ajankohta on 5.-29.7.2012. Tila on taiteilijan/ryhmän käytössä 2.-4.7.2012 näyttelyn pystytystä varten. Avajaiset järjestetään 4.7.2012.

Näyttelytilan vuokra neljältä viikolta on 800 euroa. Ehkä-tuotanto vastaa näyttelyn sähköisestä tiedottamisesta, lehdistötilaisuuden järjestämisestä sekä 2/3 näyttelyvalvonnasta. Painatuskustannuksista, avajaistarjoilusta sekä 1/3 näyttelyvalvonnasta vastaa taiteilija.

Lisätiedot: ehkatuotanto(at)gmail.com

 

Open Call: Exhibition at Kutomo in 2012

Ehkä-production announces an open call for artists for the contemporary art space Kutomo’s July 2012 exhibition. Ehkä-production is interested in proposals which approach art from an open and experimental perspective.

The period for submitting applications is 1-29 February 2012.

The applicant can be an artist or artists’ group working in Finland or abroad. The application must include contact information, exhibition plan, videos/images of works for the upcoming exhibition and/or earlier works, and CV(s).

Applicants are required to submit a completed application by post to Ehkä-production / Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku, Finland. The deadline is 29 February 2012.

If you wish to have your video/image material returned, please enclose a self-addressed and post-paid envelope.

The exhibition will be chosen by the curators of Kutomo, dance artists Maija Reeta Raumanni and Anna Torkkel, and the chairman of Artists’ Association Arte, visual artist Jari Kallio. The decision will be informed to all applicants via e-mail by 14 March 2012 at the latest.

The exhibition space is approximately the size of 200 m². The height of the space is 3,2 m. The space has light wooden floor, white walls and windows on two sides.

The exhibition will be held on 5-29 July 2012. The space is free for the artist/group from 2 till 4 July 2012 for setting up the exhibition. The opening will be organized on 4 July 2012.

The exhibition rent for four weeks is 800 Euros. The internet publicity and the press meeting is provided by Ehkä-production. Printing costs, opening costs and 1/3 of exhibition hours are on artist’s/group’s responsibility.

Inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com