New dance & performance

Avoin haku: Näyttely Kutomolla 2013

Ehkä-tuotanto hakee näyttelyehdotuksia nykytaidetila Kutomolle heinäkuuksi 2013. Hakuaika on 10.12.2012-14.1.2013.

Kutomo on Ehkä-tuotannon vuodesta 2009 hallinnoima tila, paikka, studio, galleria ja huone, jossa järjestetään ympäri vuoden esityksiä ja tapahtumia eri taiteenaloilta. Poikkialaisessa tilassa on perustamisesta lähtien järjestetty näyttelytoimintaa esimerkiksi XS-festivaalin yhteydessä sekä kesäisin. Näyttelyissä on ollut esillä muun muassa Noora Isoeskelin, Tenholan, Elina Minnin, Hertta Kiiskin ja Marjatta Holman teoksia.

Hakijana voi olla taiteilija tai työryhmä. Hakemus on vapaamuotoinen näyttelysuunnitelma. Liitteeksi video-/kuvamateriaalia näyttelyyn tulevista ja/tai aikaisemmista teoksista sekä ansioluettelo(t). Hakemus lähetetään 14.1.2013 mennessä osoitteeseen: Ehkä-tuotanto, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku. Viimeisen hakupäivän postileima riittää. Näyttelyn valitsevat Kutomon kuraattorit Maija Reeta Raumanni ja Anna Torkkel sekä kuvataiteilija Hertta Kiiski. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 23.1.2013 mennessä.

Kutomon näyttelytila on pinta-alaltaan n. 200 m². Tilan korkeus on 3,2 m. Tilassa on vaalea puulattia ja valkoiset seinäpinnat sekä ikkunoita kahden puolin. Näyttelyn ajankohta on 5.-28.7.2013. Tila on taiteilijan/ryhmän käytössä 1.7. alkaen näyttelyn pystytystä varten. Avajaiset ovat 4.7.2013. Näyttelytilan vuokra neljältä viikolta on 800 euroa. Ehkä-tuotanto vastaa näyttelyn tiedottamisesta, lehdistötilaisuuden järjestämisestä sekä näyttelyvalvonnasta. Painatuskustannuksista, avajaistarjoilusta sekä mahdollisista matka- ja kuljetuskuluista vastaa taiteilija.

Kuvia tilasta: ehka.net/kutomo

Lisätiedot: ehkatuotanto(at)gmail.com

 

Open Call: Exhibition at Kutomo in 2013

Ehkä-production announces an open call for artists for the contemporary art space Kutomo’s July 2013 exhibition. The period for submitting applications is from 10 December 2012 till 14 January 2013.

Kutomo, founded by Ehkä-production in 2009, is a space, place, studio, gallery and room in Turku in which performances and events from different art fields are organized year round. Since the opening of the space there has been various exhibitions for example during the annual XS Festival and in the summer. Previous exhibitions has presented works from the artists Noora Isoeskeli, Tenhola, Elina Minn, Hertta Kiiski and Marjatta Holma among others.

The applicant can be an artist or a group. The application is an informal exhibition plan, including videos/images of works for the upcoming exhibition and/or earlier works and CV(s) as attachments. Submit the application to Ehkä-production, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku, Finland by 14 January 2013. The exhibition is chosen by the curators of Kutomo Maija Reeta Raumanni and Anna Torkkel together with the visual artist Hertta Kiiski. The decision will be informed to the applicants via e-mail by 23 January 2013 at the latest.

The exhibition space is approximately the size of 200 m². The height of the space is 3,2 m. The space has light wooden floor, white walls and windows on two sides. The exhibition will be held on 5-28 July 2013. The space is free for the artist/group from 1 July onwards for setting up the exhibition. The opening will be on 5 July 2013. The rent for four weeks is 800 Euros. Publicity and press meeting are provided by Ehkä-production. Printing costs, opening costs and possible travel and transportation costs are on artist’s responsibility.

Photos of the space: ehka.net/kutomo

Inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com