New dance & performance

Caisa: Jenni-Elina von Bagh: Void – A Psychodrama

Syöksymme aikaan, joka ei ole hallittavissa vaan tapahtumallinen; maailmaan, joka on juuri menettänyt ihmisen tekniikan ja taktiikan. 

Void − A Psychodrama on kolmen esiintyjän ja erinäisten näyttämöllisten komponenttien yhteenkietoutunut verkosto ja koreografia. Se on absurdi ja humoristinen yritys löytää ilmaisua ja väylää äärimmäiselle sisäiselle, ihmisen ruumiin ylittävälle kokemukselle. Void − A Psychodrama porautuu juuri käsillä olevaan murrokseen ja hämmennykseen sekä esiintyjän ruumiiseen. Se sekoittaa ihmisen ja materian, draaman ja näyttämön käsitteitä. 

Teos inspiroituu nykyfilosofisesta ja posthumanistisesta ajattelusta suhteessa kategoriattomuuteen, välisyyteen ja tulemisen tapahtumaan. Erityisenä lähtökohtana teoksella on Elisabeth Groszin käsite void, tyhjiö, jossa materiaalinen ja ideaalinen, ruumis ja ruumiittomuus päällekkäistyvät. 

Void – A Psychodrama ensiesitettiin Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä elokuussa 2021. Saman vuoden syyskuussa teos sai uuden ensi-illan ja muotoutumisen Nykytaidetila Kutomon intiimissä tilassa. Kesäkuussa 2022 Void – A Psychodrama nähdään uudelleen Kulttuurikeskus Caisan ohjelmistossa. 

Konsepti ja koreografia: Jenni-Elina von Bagh
Esitys: Jyrki Karttunen, Johannes Purovaara ja Jenni-Elina von Bagh
Visuaalinen suunnittelu ja lavastus: Virpi Nieminen
Pukusuunnittelu: Ingvill Fossheim
Valosuunnittelu: Luca Sirviö
Äänisuunnittelu: Tari Doris
Dramaturgia: Otto Sandqvist
Mukana teosprosessissa ja esiintyjä alkuperäisversiossa: Outi Markkula
Tuotannollinen apu: Sofia Suomalainen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Kulttuurikeskus Caisa ja Jenni-Elina von Bagh
Yhteistyössä: Tanssiteatteri MD
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Teisko-radicalisation (Tampere)
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 7.8.2021 Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki ja 24.9.2021 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 60 min
Kuva: Katri Naukkarinen

Esitykset Kulttuurikeskus Caisassa (Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki)
ke 1.6. klo 19:00
to 2.6. klo 19:00
pe 3.6. klo 19:00

Liput: 15/10€
Osta lippuja

jennielinavonbagh.com

Caisa: Jenni-Elina von Bagh: Void – A Psychodrama

We will dive into a time that can no longer be managed, into a world that has just lost all human technology and tactics. 

Void − A Psychodrama is a network and choreography between three performers and different theatrical components. It is an absurd and humorous attempt to find an expression or passage to an extreme internal experience that exceeds the human body. Void − A Psychodrama drills determinedly into the transition and confusion at hand. It blends the concepts of human and material, drama and stage. 

The work is inspired by contemporary philosophy and posthumanist thought in relation to uncategorization, in-betweennes and the event of becoming. As a starting point for the piece is the concept of void inspired by Elisabeth Grosz’s book The Incorporeal (2017). 

Void – A Psychodrama premiered at Cultural Centre Caisa in Helsinki in August 2021. In September 2021 the piece took a new shape and had its new premiere in Contemporary Art Space Kutomo’s intimate space. In June 2022 Void – A Psychodrama is performed again at Cultural Centre Caisa.

Concept and choreography: Jenni-Elina von Bagh
Performance: Jyrki Karttunen, Johannes Purovaara ja Jenni-Elina von Bagh
Visual and set design: Virpi Nieminen
Costume design: Ingvill Fossheim
Light design: Luca Sirviö
Sound design: Tari Doris
Dramaturgy: Otto Sandqvist
Involved in the work process and performing in the original version: Outi Markkula
Production assistance: Sofia Suomalainen
Production: Ehkä-production, Cultural Centre Caisa and Jenni-Elina von Bagh
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Teisko-radicalisation (Tampere)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Finnish Cultural Foundation
Premiere: 7.8.2021 Cultural Centre Caisa, Helsinki and 24.9.2021 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 60 min
Photo: Katri Naukkarinen

Performances at Cultural Centre Caisa (Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki)
Wed 1.6. at 19:00
Thu 2.6. at 19:00
Fri 3.6. at 19:00

Tickets: 15/10€
Buy tickets

jennielinavonbagh.com