New dance & performance

Drifts: Teo Ala-Ruona: Lacuna

Lacuna on esitystaiteilija Teo Ala-Ruonan ja työryhmän autofiktiivinen sooloteos. Lacuna tarkoittaa aukkoa tai kuilua. Se voi olla puuttuva tai pois jätetty osa. Ala-Ruonalle sen merkitys on kaksijakoinen. Se on sekä aave—loiseva muisto hänen kehostaan ennen siirtymää, toisaalta se on autuaallinen tyhjiö, joka on vapaa traumasta.

Esityksessä Ala-Ruona liikkuu sisään ja ulos kehostaan ikään kuin yrittäisi täyttää ja tyhjentää sitä yhtä aikaa. Esiin nousevia kuvia menneisyydestä loihditaan lavalle liikkeen, sanojen ja huudon kautta. Ala-Ruona avaa portaalin ruumiinsa sisätiloihin: lihallisia näkyjä, ihon läpi, suuaukkoihin ja pohjattomuuteen. 

Esitys: Teo Ala-Ruona
Teksti: Teo Ala-Ruona ja Tuukka Haapakorpi
Äänisuunnittelu ja sävellys: Tuukka Haapakorpi
Valo- ja tilasuunnittelu: Sofia Palillo
Dramaturgia: Ami Karvonen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Teo Ala-Ruona
Tukija: Taiteen Edistämiskeskus
Ensi-ilta: 3.12.2021 XS-festivaali/Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kieli: englanti
Kesto: noin 50 min
Kuva: Venla Helenius

Esitys Kulttuurikeskus Stoassa osana Drifts-festivaalin ohjelmaa
la 3.9. klo 17

Sisältövaroitus: Puhetta syömishäiriöstä. Esitys sisältää kovaa ääntä ja osittaista alastomuutta. Yleisölle on saatavilla korvatulppia.

teoalaruona.net

Drifts: Teo Ala-Ruona: Lacuna

Lacuna is an autofictional solo work by performance artist Teo Ala-Ruona and the working group. Lacuna means an opening or a gap. It can be a missing or omitted part. For Ala-Ruona, its meaning is twofold. It’s both a ghost—a parasitic memory of his body before transition, on the other hand it’s a blissful void free of trauma.

In the performance Ala-Ruona moves in and out of his body as if trying to fill and empty it at the same time. Emerging images from the past are being conjured on stage through movement, words, and screams. Ala-Ruona opens a portal to the interiors of his body: carnal visions, through the skin, entering the orifices and into an abyss.

Performance: Teo Ala-Ruona
Text: Teo Ala-Ruona and Tuukka Haapakorpi
Sound design and composition: Tuukka Haapakorpi
Dramaturgy: Ami Karvonen
Light and spatial design: Sofia Palillo
Production: Ehkä-production, Mad House Helsinki and Teo Ala-Ruona
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Premiere: 3.12.2021 XS festival / Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Language: English
Duration: approx. 50 min
Photo: Venla Helenius

Performance at Cultural Centre Stoa as part of the Drifts festival program
Sat 3.9. at 17:00

Content notes: Talk about eating disorder. Show includes loud voices and partial nudity. There will be earplugs available for audience members.

teoalaruona.net