New dance & performance

Ehkä-kollektiivi: DON´T WORRY BE HAPPY -Matkoja todellisuuteen

Ehkä-tuotannon uusi kollektiiviprojekti on kuusiviikkoinen performatiivinen matka. Heinä-syyskuun 2010 aikana projektiin osallistuvat taiteilijat ovat keränneet kokemuksia Länsi- ja Etelä-Suomen maisemissa lähteeksi esitykselle, joka tapahtuu heidän matkansa päätteeksi. ”Matkaajat” ovat löytäneet itsensä sekä materiaalisena että ja immateriaalisena ilmentyvistä paikoista ja olemisen tiloista kohdaten iäti tuntemattomana pysyttelevää todellisuutta tavoilla, joilla se itseään heille tahtoo paljastaa.

Projektin kuluessa on tapahtunut myös pienimuotoisia Work in progress -esityksiä galleriakontekstissa, Kutomolla sekä odottamattomissa paikoissa. Luova tuotos – rekonstruktio tehdystä matkasta – toteutetaan sekä esityksenä että installaationa Kutomolla syyskuussa 2010.

Konsepti ja esitys: Tashi Iwaoka, Heli Meklin, Violetta Perra, Maija Reeta Raumanni, Anna Torkkel
Puvustus, lavastus, video ja äänisuunnittelu: kollektiivi
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Läntinen tanssin aluekeskus

Teosta on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.

Esitykset Kutomolla
Pe 3.9.2010 klo 19 ensi-ilta
Su 5.9. klo 17
To 9.9. klo 19
Pe 10.9. klo 19
Su 12.9. klo 17
Ke 15.9. klo 19

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: Läntinen tanssin aluekeskus 02-2314212, info(at)l-tanssi.fi

Installaatio 3.9., 9.9., 10.9. ja 15.9. klo 13-17, 5.9. ja 12.9. klo 11-15
Vapaa pääsy.

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Ehkä-collective: DON’T WORRY BE HAPPY -Trips to reality

Ehkä-production’s new collective project is a six weeks long performative journey. During July-September 2010 the participating artists have collected their living experiences in the landscape of the Western and Southern Finland as their source for the performance that takes place at the end of their journey. ”The travellers” have found themselves in both material and immaterial places, locations and states of being, meeting the ever unknown reality the way it is willing to reveal itself for them.

During the project, various small scale Work in progress -performances has been shown in gallery context, at Kutomo and in unexpected places. The creative result – a reconstruction of the journey – is seen both as a performance and installation at Kutomo in September 2010.

Concept and performance: Tashi Iwaoka, Heli Meklin, Violetta Perra, Maija Reeta Raumanni, Anna Torkkel

Costume, stage and sound design, video: collective

Production: Ehkä-production, Regional Dance Centre of Western Finland

The performance is supported by the Alfred Kordelin’s Foundation

Performances at Kutomo
Fri 3.9.2010 at 7 pm premiere
Sun 5.9. at 5 pm
Thu 9.9. at 7 pm
Fri 10.9. at 7 pm
Sun 12.9. at 5 pm
Wed 15.9. at 7 pm

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: Regional Dance Centre of Western Finland 02-2314212, info(at)l-tanssi.fi

Installation 3.9., 9.9., 10.9. and 15.9. at 1-5 pm, 5.9. and 12.9. at 11 am – 3 pm
Free entry.

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station