New dance & performance

Elle Viies: Pastoral & Marta Jamsja: Heroina

Virolaiset taiteilijat Elle Viies ja Marta Jamsja työskentelevät Ehkä-tuotannon residenssissä Nykytaidetila Kutomolla tammi-helmikuussa uusien teostensa parissa. Residenssin päätteeksi he avaavat prosessejaan esittämällä teoksista work-in-progress -versiot. Molemmat teokset – Elle Viiesin Pastoral ja Marta Jamsjan Heroina – kantaesitetään maaliskuussa 2024 Sõltumatu Tantsu Lavan ohjelmistossa Tallinnassa.

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla to 8.2. klo 18

Vapaa pääsy!

Elle Viies: Pastoral

A tender saw in a dusty corner, waiting for a breeze of pastoral brilliance, humid and warm. A body in stillness and turmoil, falling inward in a spiral of modesty and blindness. The all-seeing puppet master, the crow of wordless preaching, the unctuous soil, the cry of innocence – Oh dear, we must not lay in the grass for too long.

Koreografia ja esitys: Elle Viies
Tuotanto: Sõltumatu Tantsu Lava
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Sõltumatu Tantsu Lava (Tallinna)
Tukijat: Cultural Endowment of Estonia ja Rain Lõhmuse fond
Ensi-ilta: 8.3.2024 Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinna
Kesto: noin 25 min
Kieli: englanti, eesti
Kuva: Aron Urb

Elle Viies on opiskellut tanssia Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemiassa. Hän on kiinnostunut aavemaisista olemisen muodoista ja kehoista, jotka ovat sekä funktionaalisia että fenomenaalisia.

elleviies.tumblr.com

Marta Jamsja: Heroina

Tanssiteos tutkii sukupuoliroolin muodostumista asettamalla fyysisen naiskehon rinnakkain satufantasioiden kanssa. Teos kuvittelee 27-vuotiaan naisen elämän Disney-prinsessan kontekstissa ja pyrkii demystifioimaan epärealistiset lupaukset ikuisesta nuoruudesta.

Koreografia ja esitys: Marta Jamsja
Lavastus: Laura Põld
Äänisuunnittelu: Israel Bañuelos Loreto
Valosuunnittelu: Iiris Purge
Lauluvalmennus: Mariliis Lahesalu
Dramaturgia: Siret Campell
Tuotanto: Sõltumatu Tantsu Lava
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Sõltumatu Tantsu Lava (Tallinna)
Tukija: Cultural Endowment of Estonia
Ensi-ilta: 8.3.2024 Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinna
Kesto: noin 30 min
Kieli: englanti, eesti
Kuva: Israel Bañuelos Loreto

Marta Jamsja on virolainen tanssija ja koreografi. Hänen työnsä asettuvat kehon välittämän kuvan tutkimisen ja kokeilun ympärille syventyen aiheisiin kuten sosiaaliset normit, sukupuoli ja seksuaalisuus. Jamsja yhdistää koreografioissaan mielellään abstraktia tarinankerrontaa liikkeeseen, tekstiin ja ääneen. Yhdistelemällä eri medioita hän tavoittelee moniulotteista kokemusta, joka parantaa yleisön mahdollisuuksia samaistua hänen taiteelliseen ilmaisuunsa.

instagram.com/marta.jamsja

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Elle Viies: Pastoral & Marta Jamsja: Heroina

Estonian artists Elle Viies and Marta Jamsja are working on their new pieces in Ehkä-production’s residency at Contemporary Art Space Kutomo in January-February. At the end of the residency, they open their processes by presenting a work-in-progress version of the performances. Both of the pieces – Elle Viies’s Pastoral and Marta Jamsja’s Heroina – will premiere in the program of Sõltumatu Tantsu Lava in Tallinn in March 2024.

Performances at Contemporary Art Space Kutomo on Thu 8.2. at 18

Free entry!

Elle Viies: Pastoral

A tender saw in a dusty corner, waiting for a breeze of pastoral brilliance, humid and warm. A body in stillness and turmoil, falling inward in a spiral of modesty and blindness. The all-seeing puppet master, the crow of wordless preaching, the unctuous soil, the cry of innocence – Oh dear, we must not lay in the grass for too long.

Choreography and performance: Elle Viies
Production: Sõltumatu Tantsu Lava
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Sõltumatu Tantsu Lava (Tallinna)
Supporters: Cultural Endowment of Estonia and Rain Lõhmuse fond
Premiere: 8.3.2024 Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinn
Duration: approx. 25 min
Language: English, Estonian
Photo: Aron Urb

Elle Viies has studied dance at the University of Tartu Viljandi Culture Academy. She is interested in eerie forms of being and bodies that are both functional and phenomenal.

elleviies.tumblr.com

Marta Jamsja: Heroina

The dance piece explores gender role formation by juxtaposing the physical female body with fairytale fantasies. It reimagines the life of a 27-year-old woman in the context of a Disney princess, aiming to demystify the unrealistic promises of eternal youth.

Choreography and performance: Marta Jamsja
Scenography: Laura Põld
Sound design: Israel Bañuelos Loreto
Lighting design: Iiris Purge
Vocal coaching: Mariliis Lahesalu
Dramaturgy: Siret Campell
Production: Sõltumatu Tantsu Lava
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Sõltumatu Tantsu Lava (Tallinna)
Supporter: Cultural Endowment of Estonia
Premiere: 8.3.2024 Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinn
Duration: approx. 30 min
Language: English, Estonian
Photo: Israel Bañuelos Loreto

Marta Jamsja is an Estonian dancer and choreographer. Her work revolves around exploring and experimenting with the image that the body conveys, delving into topics such as social norms, gender, and sexuality. In her choreographic language, she likes to combine abstract storytelling with movement, text, and voice. By blending these different mediums, she aims for a multidimensional experience that enhances the audience’s ability to relate to her artistic expression.

instagram.com/marta.jamsja

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.