New dance & performance

Hanna Ahti: Horizontal

Horizontal-sooloteosta kehystää kiinnostus Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin kulttiteokseen A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia, jonka yksi keskeinen ajatus on horisontaalissa tasossa levittäytyvä maailmanjärjestys hierarkkisen sijaan.

Teos kysyy, mitä tavallisen elämän ja esityksen välinen ero sulkee pois? Onko mahdollista luoda sellainen esitys, joka ei ole arjesta kohotettu tapahtuma? Minkälaista näyttämöllä oloa naisen ja tanssijan näkökulmat silloin ehdottavat?

Koreografia ja esitys: Hanna Ahti
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Hanna Ahti
Tukija: Taiteen edistämiskeskus
Kuva: Yoshi Omori

Esitykset Kutomolla
to 27.4.2017 klo 19 ensi-ilta
pe 5.5. klo 19

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

 

Hanna Ahti: Horizontal

The solo performance Horizontal is framed by an interest in A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia, a book by Gilles Deleuze and Félix Guattari.

The starting point of the piece is a question about whether it’s possible to create a performance that is not elevated from the ordinary? How to deal with the threshold between life surrounding and performance, and in what ways is this threshold excluding reality?

Choreography and performance: Hanna Ahti
Production: Ehkä-production, Hanna Ahti
Supported by: Arts Promotion Centre Finland

Photo: Yoshi Omori

Performances at Kutomo
Thu 27.4.2017 at 7 pm premiere
Fri 5.5. at 7 pm

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com