New dance & performance

Hanna Ahti, Maija Mustonen ja Anna Torkkel: Feel

Hanna Ahdin sekä Maija Mustosen ja Anna Torkkelin uusi teos Feel on tanssi sisäisestä, ulkoisesta, välisyyksistä ja läpäisevyydestä. Teos tarkastelee tanssin tulemista kehoon ja tilaan. Feel lihallistaa ytimessä syntyvää, saattaa sisätilaa näkyväksi ja antaa aistimusten muokata kehon pintaa. Tekijöiden haluna on kuunnella, antautua, tanssia. Olla pinnoittamaton ja avoin.

Feel rakentuu työryhmän yhteistyönä. Tekijät ovat työskennelleet yhdessä vuosia, ja tuttuus tukee teoksen työskentelyn lähtökohtia hierarkioiden ja valta-asetelmien vääntämisestä ja levähdyttämisestä. Työtapa antaa tekijöille mahdollisuuden myös keskinäiseen tukeen ja nojaan, dialogiin ja erimielisyyksiin sekä katsojan asemaan asettumiseen.

Työryhmän koollekutsuja, alullepanija: Hanna Ahti
Tanssi: Hanna Ahti, Maija Mustonen ja Anna Torkkel
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Hanna Ahti
Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) ja Kuvataideakatemia / Impilinna (Utö)
Tukijat: Koneen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus
Kuva: Yoshi Omori

Esitykset Kutomolla
pe 15.2.2019 klo 19 ensi-ilta
su 17.2. klo 15

Yhteisilta Simo Kellokummun teoksen #CHARP_solo kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

hannaahti.portfoliobox.net
maijamustonen.com
annatorkkel.com

 

Hanna Ahti, Maija Mustonen and Anna Torkkel: Feel

Hanna Ahti, Maija Mustonen and Anna Torkkel’s new work Feel is a dance growing from the interior, exterior, in-betweenness and permeability. The piece observes the come-into-beings of dance and body while staying or placing one self in a space meant for dance. Feel enfleshes what originates in the core, brings the embedded visible and allows the feelings shape the surface of the body. The makers’ desire is to listen, yield, dance. To exist uncoated and open.

Feel is a collaboration between the artists who have been working together for years in many other projects. The familiarity of the people involved makes it natural to shape ways of working that initially relax, stretch and bend hierarchies and power positions. At the same time the working method enables support, dialogue and disagreement as well as being able to place one self into the position as a viewer.

Initiator of the project, convener: Hanna Ahti
Dance: Hanna Ahti, Maija Mustonen and Anna Torkkel
Production: Ehkä-production and Hanna Ahti
Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku) and Academy of Fine Arts / Impilinna (Utö)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Kone Foundation
Photo: Yoshi Omori

Performances at Kutomo
Fri 15.2.2019 at 7 pm premiere
Sun 17.2. at 3 pm

Double bill with the performance #CHARP_solo by Simo Kellokumpu

Tickets: 15/10€
Buy tickets

hannaahti.portfoliobox.net
maijamustonen.com
annatorkkel.com