New dance & performance

Himera-festivaali: Harmonic Space Orchestra: Speculative Harmonies

Himeran kokeellisen musiikin Himera-festivaalin avausiltana keskiviikkona 1.11.2023 Nykytaidetila Kutomolla esiintyy Berliinissä toimiva Harmonic Space Orchestra. Puhtaaseen viritykseen erikoistuneen yhtyeen jäsenet esittävät Catherine Lambin, Thomas Nicholsonin ja Marc Sabatin musiikkia. Teokset tutkivat ideoita harmonisesta yhteensulautumisesta ja karkeudesta, Jean-Philippe Rameaun teorioita intonaatiosta ja sisä- ja ulkotilan yhteensulamista tonaaliseen kenttään.

Turussa 1.–4. marraskuuta 2023 tapahtuvalla Himera-festivaalilla esiintyvät Harmonic Space Orchestran lisäksi Lionel Marchetti (FR), Sholto Dobie (UK/LT), Fågelbörs (FI), Ahti & Ahti (FI), Antti Tolvi (FI) ja Rasmus Östling (FI). Festivaalin muita tapahtumapaikkoja ovat Life on a Leaf -talo, Sibelius-museo ja Tehdas Teatterin Jokistudio.

Himera on neljän turkulaisen musiikintekijän ja äänitaiteilijan, Marja Ahdin, Niko-Matti Ahdin, Antti Tolvin ja Rasmus Östlingin työryhmä, jonka toiminnan ytimessä on kokeellisen musiikin festivaalin ja konserttien järjestäminen. Ryhmä on ollut aktiivinen vuodesta 2012 lähtien.

Konsertti Nykytaidetila Kutomolla osana Himera-festivaalin ohjelmaa
ke 1.11.2023 klo 18:30 – ovet klo 18

Liput: 10/5 € ovelta MobilePayllä tai käteisellä

Konserttiohjelma:
Minimal surface 2 (2023), Thomas Nicholson. Neljäsosasävelaskelhuilut, pasuuna, viulu, alttoviulu ja sello.
Jean-Philippe Rameau (2012), Marc Sabat. Neljäsosasävelaskelalttohuilu, pasuuna ja sello.
The Additive Arrow (2021/22), Catherine Lamb. Neljäsosasävelaskelbassohuilu, sello ja secondary rainbow -syntetisaattori.

Esiintyjät: Harmonic Space Orchestran jäsenet Rebecca Lane – neljäsosasävelaskelhuilut, Thomas Nicholson – alttoviulu ja syntetisaattori, Weston Olencki – pasuuna, Lucy Railton – sello ja Marc Sabat – viulu
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Himera
Tukijat: Goethe-Institut ja Turun kaupunki

harmonicspace.org
himera.fi

Ehkä-tuotannon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Himera Festival: Harmonic Space Orchestra: Speculative Harmonies

The annual Himera Festival for experimental music takes place in Turku on 1– 4 November 2023! The festival’s opening concert on Wednesday 1 November at Contemporary Art Space Kutomo presents the Berlin-based just intonation specialist ensemble Harmonic Space Orchestra. The members of the ensemble present a program of works by Catherine Lamb, Thomas Nicholson and Marc Sabat spanning ideas of harmonic fusion and roughness, Jean-Philippe Rameau’s theories of intonation and a merging of inside/outside into a tonal field.

In addition to Harmonic Space Orchestra the festival program presents musique concrète trailblazer Lionel Marchetti (FR), experimental musician and instrument builder Sholto Dobie (UK/LT), free jazz quartet Fågelbörs (FI), Ahti & Ahti (FI), Antti Tolvi (FI) and Rasmus Östling (FI). The other concert venues are Life on a Leaf house, Sibelius Museum and Tehdas Teatteri’s Jokistudio.

Himera is a collective of four Turku-based musicians and sound artists Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi and Rasmus Östling, organizing a festival and concerts focused on different expressions of experimental music and sonic art. The group has been active since 2012.

Concert at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Himera Festival
Wed 1.11.2023 at 18:30 – doors at 18

Tickets: 10/5 € at the door by MobilePay or cash

Concert program:
Minimal surface 2 (2023) by Thomas Nicholson for quarter-tone flutes, trombone, violin, viola and cello.
Jean-Philippe Rameau (2012) by Marc Sabat for quarter-tone alto flute, trombone and cello.
The Additive Arrow (2021/22) by Catherine Lamb for quarter-tone bass flute, cello and secondary rainbow synthesizer.

Performers: Harmonic Space Orchestra’s members Rebecca Lane – quarter-tone flutes, Thomas Nicholson – viola and synth, Weston Olencki – trombone, Lucy Railton – cello and Marc Sabat – violin
Production: Ehkä-production and Himera
Supporters: City of Turku and Goethe-Institut

harmonicspace.org
himera.fi

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.