New dance & performance

Himera-matinea: Mikko Kuorinki ja Sähkökitarakvartetti

Himeran syyskuun matineassa kuullaan uutta, pääosin kotimaista äänitaidetta ja musiikkia. Mikko Kuoringin Sounds described on tekstipohjainen kompositio, jota Himeran ympärillä toimivat äänen ammattilaiset ovat edelleen tulkinneet. Sähkökitarakvartetti esittää valikoiman mikrotonaalista ja rauhaisasti etenevää musiikkia, mukaan lukien Marja Ahdin uuden teoksen The Threshold kantaesityksen. 

Mikko Kuoringin Sounds described on jatkumo Objects described (2017) teossarjalle, jossa eri alojen käsityöläiset toteuttivat Kuoringin heille kuvailemia esineitä oman tulkintansa mukaan. Kuvailut olivat osin abstrakteja ja osin hyvin tarkkoja sisältäen yksinomaan tekstiä. Teokselle annettiin tarkat mitat ja assosiatiivinen kuvailu. Tavoitteena oli tutkia, miten teksti tai kieli kääntyy fyysiseksi kappaleeksi. Millaiseksi esine kuvitellaan, miten se kommunikoituu ja muovautuu toisen ihmisen mielessä, mihin hän keskittyy ja mitä jättää huomiotta. Nykytaidetila Kutomolla kuultava Sounds described jatkaa teossarjaa äänen muodossa. 

Sähkökitarakvartetti on vuonna 2017 perustettu helsinkiläinen uuden musiikin yhtye, joka tilaa ja esittää ennakkoluulottomasti teoksia niin äänitaiteen, nyky- ja pop-musiikin kuin jazzinkin parissa työskenteleviltä taiteilijoilta. Yhtyeen suuntana on äänilähtöisten taiteiden kuvitteellisten rajojen häivyttäminen ja uusien sointien ja ilmaisutapojen etsiminen. Matineassa kuullaan seuraavat teokset: Léo DupleixPiece for electric guitar quartet 15′ (2018), Lauri HyvärinenTropes 11′ (2021) ja Marja Ahti – The Threshold 8′ (2021). Sähkökitarakvartetin muodostavat Juhani Grönroos, Lauri Hyvärinen, Jukka Kääriäinen ja Topias Tiheäsalo

Konsertti Nykytaidetila Kutomolla lauantaina 18.9.2021 klo 14:00–16:00

Huom! Tapahtuma on peruttu. Pahoittelemme tilannetta.

kuorinki.com
electricguitarquartet.com
himera.fi

Kuva: Mikko Kuorinki

 

Himera Matinée: Mikko Kuorinki and Sähkökitarakvartetti

Himera’s September matinée presents new sound works from various artists. Sounds described by Mikko Kuorinki is a text-based composition, that is interpreted by a few sound artists from the wider circle around the Himera collective. Sähkökitarakvartetti (Electric Guitar Quartet) presents a selection of microtonal and slowly progressing music, including the premiere of Marja Ahti’s new piece The Threshold

Sounds described by Mikko Kuorinki is a continuation of the series Objects described (2017), in which artisans of different crafts interpreted and created objects from Kuorinki’s descriptions. These descriptions were partly abstract and partly very particular, but their sole content was text as precise measures and an associative description were given. The core of the work was to study how text and language turn into a physical object. How an object was described, how the communication translated and changed in the mind of another human, what they focus on and what they leave out. Sounds described continues this series of works in the form of sound. 

Sähkökitarakvartetti (Electric Guitar Quartet) is a Helsinki-based new music ensemble formed in 2017, commissioning and performing works by artists within the fields of sound art, contemporary music, pop and jazz. The quartet focuses on the breaking down of imaginary boundaries in relation to the sonic arts, searching for new timbres and expressions, the only constant being the guitar. In the matinée the quartet performs the works: Léo DupleixPiece for electric guitar quartet 15′ (2018), Lauri HyvärinenTropes 11′ (2021) and Marja Ahti – The Threshold 8′ (2021). Sähkökitarakvartetti is formed by Juhani Grönroos, Lauri Hyvärinen, Jukka Kääriäinen and Topias Tiheäsalo

Concert at Contemporary Art Space Kutomo on Saturday 18.9.2021 at 14:00–16:00

Note! The event is cancelled. We are sorry for the inconvenience.

kuorinki.com
electricguitarquartet.com
himera.fi

Photo: Mikko Kuorinki