New dance & performance
Teoskuva I Like to Talk to the WInds

Saara Töyrylä, Mercedes Krapovickas, Anna Pöllänen ja Salla Salin: I Like to Talk to the Winds

I Like to Talk to the Winds on esitys, jossa arkinen ihmeellistyy. Aika suhteutuu. Tila runoutuu. Tuulihatut valmistuu. Primitiivinen tunne kanavoituu luonnon voimien tanssina. 

Teoksessa Saara Töyrylän koreografia ja Mercedes Krapovickasin äänimaailma punoutuvat yhteen Anna Pölläsen valosuunnittelussa ja Salla Salinin luomassa tilassa. Teokseen sävelletyt kappaleet soitetaan paikan päällä. Henki kutoutuu materiaalien käsittelyssä. Tanssi on yksi toiminnoista – todentuessaan omalla ajallaan ja sydämen suunnillaan. 

I Like to Talk to the Winds valmistettiin keväällä 2020 koronapandemian alkuaikoina, ja se ensiesitettiin kesällä 2020 pienelle yleisölle. Kesäkuussa 2022 teos saa julkisemman esityssarjan Merimelojien Majalla Helsingissä, jonka jälkeen se vierailee Nykytaidetila Kutomolla. 

Koreografia ja esitys: Saara Töyrylä
Äänisuunnittelu ja esitys: Mercedes Krapovickas
Valosuunnittelu ja esitys: Anna Pöllänen
Tilasuunnittelu ja esitys: Salla Salin
Tuotanto: Saara Töyrylä ja työryhmä
Yhteistyössä: Arts Management Helsinki, Ehkä-tuotanto ja Läntinen tanssin aluekeskus
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Routa Company/Generaattori (Kajaani)
Tukijat: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö, Samuel Huberin Taidesäätiö ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 11.6.2020 Merimelojien Maja, Helsinki
Kesto: 35 min
Kuva: Aada Sigurlina

Esitys Nykytaidetila Kutomolla lauantaina 11.6.2022 klo 19:00

Liput: 15/10€
Osta lippuja

saarakkaus.com
sallasalin.com
mekrapov.com

 

Saara Töyrylä, Mercedes Krapovickas, Anna Pöllänen and Salla Salin: I Like to Talk to the Winds

I Like to Talk to the Winds is a performance where the ordinary becomes magical. Time is put into perspective. Room emerges poem-like. Profiteroles are being completed. Primitive emotions are channeled through a dance of the natural forces. 

Composed music pieces are played live on the spot. Spirit is weaved by treating material. Dance is one of the actions – when realized by its own time and with its hearts ways. 

I Like to Talk to the Winds was created in spring 2020 during the early times of the corona pandemic, and was shared to a small audience in summer 2020. In June 2022 the piece is performed three times at Merimelojien Maja in Helsinki after which it will visit Contemporary Art Space Kutomo. 

Choreography and performance: Saara Töyrylä
Sound design and performance: Mercedes Krapovickas
Light design and performance: Anna Pöllänen
Spacial design and performance: Salla Salin
Production: Saara Töyrylä and working group
In collaboration with: Arts Management Helsinki, Ehkä-production and Regional Dance Centre of Western Finland
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Routa Company/Generaattori (Kajaani)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Jenny and Antti Wihuri Foundation, Kone Foundation and Samuel Huber Arts Foundation
Premiere: 11.6.2020 Merimelojien Maja, Helsinki
Duration: 35 min
Photo: Aada Sigurlina

Performance at Contemporary Art Space Kutomo on Saturday 11.6.2022 at 19:00

Tickets: 15/10€
Buy tickets

saarakkaus.com
sallasalin.com
mekrapov.com