New dance & performance

Inari Salmivaara: Aimless hanging out with friends ENSI-ILTA!

Aimless hanging out with friends – Autuasta oleilua ystävien kanssa on tanssiesitys. Keskustelun lailla kehittyvä rakenne etenee kevyesti ajassa ja tilassa. Fyysinen tajunnanvirta johdattelee neljää esiintyjää tilapäisten mielleyhtymien läpi. Alati vaihtuvat asetelmat lähestyvät eri aiheita, pääasiaksi nousevat vuorovaikutus ja jakaminen – ajan viettäminen yhdessä.

Konsepti: Inari Salmivaara
Esitys: Tashi Iwaoka, Heli Meklin, Maija Reeta Raumanni, Anna Torkkel
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Läntinen tanssin aluekeskus

Teosta on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.

Esitykset Kutomolla
to 19.9.2013 klo 19 ensi-ilta
pe 20.9. klo 19
su 22.9. klo 19
ke 25.9. klo 19
to 26.9. klo 19

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

inarisalmivaara.com

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Inari Salmivaara: Aimless hanging out with friends PREMIERE!

Aimless hanging out with friends is a dance performance. Like a conversation, the structure develops lightly in time and in the space. Physical stream takes the dancers through ephemeral associations. Constantly changing situations approach different subjects. The human exchange, sharing and passing time together appear as the main themes.

Concept: Inari Salmivaara
Performance: Tashi Iwaoka, Heli Meklin, Maija Reeta Raumanni, Anna Torkkel
Production: Ehkä-production, Regional Dance Centre of Western Finland

The performance is supported by the Alfred Kordelin Foundation.

Performances at Kutomo
Thu 19.9.2013 at 7 pm premiere
Fri 20.9. at 7 pm
Sun 22.9. at 7 pm
Wed 25.9. at 7 pm
Thu 26.9. at 7 pm

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

inarisalmivaara.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station