New dance & performance

Tuuli Vahtola, Ella Skoikka ja työryhmä: intimate expectations

15.04.2023
Sormeni eivät ole tänään yhtä hellät kuin eilen, ei sitä ollenkaan kuin eilen, ei mikään kuin eilen, ja sehän kai kaiken kauneus. Alkaa tuntua, että kitkassa on salaisuuksia, niiden pitoa. Mietin, kuinka puolet matkasta unohtuu, elämän, puolet kikatuksista, kosketuksista ja hajuista.

xx.xx.xxxx
Kuumat kädet, hellä poski. Kylläpä meitä nauratti ja aivan eri syistä varmaan. Kaikki rakoili oikeista paikoista aivan vääriin aikoihin. Tarrasin kuviteltuihin pakaroihin ja sitten pudotin ne yksitellen maahan, olit jo muualla.

xx.xx.xxxx
Olispa kiva valutella sun kanssa.
Valutella kierrossa, kiertoon, valua hukkaan ja valuttaa päälle.
Ja ei oikeasti hukkaan, vaan valuttaa leikisti hukkaan. Olla valuttelija.
Tuli vaan mieleen valahti.
Voitais valuttaa jotain ja kattoa sen valumista yhdessä. Aika intiimiä?

xx.xx.xxxx
Kosketan kasvoja, kiviä, mitä elämä tielleni tuokaan.

Tuuli Vahtolan ja Ella Skoikan yhdessä koreografioima ja esittämä teos intimate expectations on esitys, joka on alkanut halusta antautua kosketuksen eri tiloille, kaiuille, jäljille ja taajuuksille. Tekijät ovat kysyneet, millaisia intiimiyden kaipuita ja odotuksia he kantavat, miltä ne näyttävät, ja kuinka he voisivat niitä nyrjäyttää. Intiimiys tässä teoksessa ei tarkoita pelkästään paljautta, jotakin yksityistä tai haurasta. Vaikka voi se sitäkin tarkoittaa.

Nykytaidetila Kutomolla lokakuussa kantaesitettävän teoksen työryhmässä ovat Vahtolan ja Skoikan lisäksi mukana valosuunnittelija Luca Sirviö, lavastaja ja pukusuunnittelija Kaisa Rajahalme sekä äänisuunnittelija Tiikka Drama.

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
ke 4.10.2023 klo 19 ensi-ilta
su 8.10. klo 17
ke 11.10 klo 19
pe 13.10. klo 19

Liput: 20/10 €
Osta lippuja

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla pieni määrä ”maksa mitä haluat” -lippuja. Lipun voi lunastaa itselleen Nykytaidetila Kutomon lipunmyynnistä 30 minuuttia ennen esityksen alkua.

Alkuperäinen konsepti: Tuuli Vahtola
Koreografia ja esitys: Tuuli Vahtola ja Ella Skoikka
Valosuunnittelu: Luca Sirviö
Lavastus ja pukusuunnittelu: Kaisa Rajahalme
Äänisuunnittelu: Tiikka Drama
Teknikko: Irene Lehtonen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Tuuli Vahtola ja Ella Skoikka
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Kari Mattilan säätiö ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 4.10.2023 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 60–70 min
Kieli: suomi
Kuvat: Noora Isoeskeli

Tuuli Vahtola on Helsingissä asuva tanssi- ja esitystaiteilija. Hän työskentelee yksin sekä yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa eri rooleissa: esiintyjänä, koreografina ja dramaturgisena keskusteluapuna. Taiteellisessa työssään häntä vetävät puoleensa intiimiyden ja kosketuksen kysymykset sekä hajalliset tilat, logiikat ja jäljet, joita esitykset saattavat avata. Vahtola on valmistunut Tukholman taideyliopistosta vuonna 2017 (BA in Dance Performance).

tuulivahtola.com

Ella Skoikka on joensuulaislähtöinen ja nykyisin Helsingissä asuva tanssi-, esitys- ja äänitaiteilija. Hän työskentelee taiteessaan erityisesti ruumiillisuuden, äänen ja kirjoittamisen parissa ja on tehnyt töitä erinäisissä projekteissa tanssin, kuvataiteen ja musiikin konteksteissa. Hän on kiinnostunut taiteen herkistävästä, hersyvästä, ehdottavasta, yhteyttä luovasta ja ruumista ja maailmaa liikuttavasta voimasta.

ellaskoi.weebly.com

Luca Sirviö on Helsingissä asuva valosuunnittelija, joka valmistui teatteritaiteen maisteriksi Taideyliopistosta vuonna 2019. Hän työskentelee enimmäkseen nykyesityksen, tanssin ja teatterin parissa. Sirviötä kiinnostaa kategorioiden välisyys, tyylilajien päällekkäisyys sekä tunnistettavan ja tuntemattoman rajapinnalla keinahtelu. Sirviö esittää ja säveltää myös musiikkia Teini-Pää -yhtyeensä kanssa.

Kaisa Rajahalme on esittävän taiteen tekijä ja lavastaja (TaM), jota kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti kehon ja tilan suhde. Kuinka kehot luovat tilaa ja kuinka voisimme luoda turvallisempia, inklusiivisempia tiloja? Lavastajana hän etsii tilan ja toiminnan loksahduksia, hienovaraisuuden ja suurieleisyyden rajoja, ekologisempia ratkaisuja ja runsauden ja selkeyden suhdetta tavoitteenaan tilallinen nautinto. Rajahalme toimii pääosin tanssi- ja teatterikentän nykyesitysten parissa.

Tiikka Drama on helsinkiläinen muunsukupuolinen äänisuunnittelija, esiintyjä ja musiikin tuottaja. Työssään Tiikka on kiinnostunut äänen psykofyysistä elementeistä ja äänen outouttamisesta elektroakustisin keinoin.

Ehkä-tuotannon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Tuuli Vahtola, Ella Skoikka and working group: intimate expectations

15.04.2023
My fingers are not as tender today as they were yesterday, not at all like yesterday, nothing is like yesterday, and that’s the beauty of it all I guess. I am starting to feel there is something kept in the friction, secrets maybe. I am thinking how half of the journey is forgotten, half of the giggles, touches and smells.

xx.xx.xxxx
Hot hands, tender cheeks. Oh how we were laughing and probably for totally different reasons. Everything was cracking in the right places at the wrong times. I grabbed some imaginary buttocks and then dropped them on the ground one by one, you were already gone.

xx.xx.xxxx
It would be so nice to trickle a bit with you.
Trickle in cycles, trickle to waste, to leak all over.
And not to waste for real but just to pretend. To be a trickler.
All this just streamed to my mind now.
We could trickle something and look at it pour, together. Quite intimate, don’t you think?

xx.xx.xxxx
I touch faces, stones, whatever life brings on my way.

intimate expectations, choreographed and performed together by Tuuli Vahtola and Ella Skoikka, is a performance that has gotten its spark from a desire to surrender to different kinds of states, echoes, traces and frequencies of touch. The artists have been asking what kinds of yearnings and expectations for intimacy they carry, what these look like, and how these could possibly be twisted. Intimacy in this work doesn’t only refer to bareness, something private or fragile. Though it can refer to this, too.

intimate expectations premieres at Contemporary Art Space Kutomo at the beginning of October 2023. In addition to Vahtola and Skoikka, the working group includes lighting designer Luca Sirviö, set and costume designer Kaisa Rajahalme, and sound designer Tiikka Drama.

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Wed 4.10.2023 at 19 premiere
Sun 8.10. at 17
Wed 11.10 at 19
Fri 13.10. at 19

Tickets: 20/10 €
Buy tickets

A small amount of “pay what you can” tickets are available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Original concept: Tuuli Vahtola
Choreography and performance: Ella Skoikka and Tuuli Vahtola
Lighting design: Luca Sirviö
Set and costume design: Kaisa Rajahalme
Sound design: Tiikka Drama
Technician: Irene Lehtonen
Production: Ehkä-production, Ella Skoikka and Tuuli Vahtola
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Kari Mattila Foundation
Premiere: 4.10.2023 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 60–70 min
Language: Finnish
Photos: Noora Isoeskeli

Tuuli Vahtola (she/her) is a dance and performance artist who lives in Helsinki and works by herself and with others in different roles: performing, choreographing, in dramaturgical conversation. In her work Vahtola is intrigued by questions of intimacy and touch as well as the scattered spaces, logics and traces that performances might generate. She graduated from DOCH/Stockholm University of the Arts in 2017 and holds a BA in Dance Performance.

tuulivahtola.com

Ella Skoikka (she/her) is a dance, performance and sound artist living in Helsinki. In her art she works with corporeality, sound and writing. She has worked in various projects in the fields of dance, fine arts and music. Skoikka is drawn to the sensitizing, shivering, suggesting and connecting power of the arts.

ellaskoi.weebly.com

Luca Sirviö (she/her) is a Helsinki based lighting designer who graduated from the University of the Arts Helsinki (MA, 2019). She works mainly in the field of contemporary performance with interest in the overlap of genres and the oscillation between the recognizable and the unknown. Sirviö also makes and performs music with her band Teini-Pää.

Kaisa Rajahalme (she/her) is a performance artist and scenographer (Master of Arts), who is currently interested in the connection of body and space. How bodies create space and how we could create safer, more inclusive spaces? As a scenographer her goal is spatial pleasure. She looks for the joints of space and function, the edges of subtlety and grandeur, ecological solutions and the relationship between abundance and simplicity. Rajahalme works mainly in contemporary performances in dance and theater.

Tiikka Drama is a Helsinki based non-binary sound designer, performer and music producer. In their work, Tiikka is interested of sounds psychophysical elements and to oddify sound with electroacoustic means.

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.