New dance & performance

Jari Kallio: Henkilökuva Jeesuksesta ENSI-ILTA!

Henkilökuva Jeesuksesta on rakkaustarina. Esitys on Jari Kallion taiteellinen näkemys Jeesuksen ajatteluun ja elämänvaiheisiin kytkeytyvistä teemoista. Teos rakentuu performansseista, videoprojisoinneista ja äänestä.

Jari Kallio on turkulainen kuvataiteilija, joka tekee esitystaidetta, musiikkia ja maalauksia sekä järjestää taidekokeiluja ja tapahtumia.

Konsepti ja esitys: Jari Kallio
Ääni: Tuomas Heinonen, Mikko Kummala, Antti Oksanen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Jari Kallio

Teosta on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Esitykset Kutomolla
to 28.3.2013 klo 19 ensi-ilta
pe 29.3. klo 19

Liput: 12/8€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

jarikallio.eu

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Jari Kallio: Portrait of Jesus PREMIERE!

Portrait of Jesus is a love story. Jari Kallio showcases an artistic view on the themes connected to the thinking and life of Jesus. The piece is comprised of performances, video projections and sound.

Jari Kallio is a Turku-based visual artist working with performance, music and painting. Additionally he is active in organizing artistic experiments and events.

Concept and performance: Jari Kallio
Sound: Tuomas Heinonen, Mikko Kummala, Antti Oksanen
Production: Ehkä-production, Jari Kallio

The performance is supported by the Arts Promotion Centre Finland.

Performances at Kutomo
Thu 28.3.2013 at 7 pm premiere
Fri 29.3. at 7 pm

Tickets: 12/8€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

jarikallio.eu

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station