New dance & performance

Jenni-Elina von Bagh: A Prologue

Tiedoksi 16.3.2020 

Ehkä-tuotanto on päättänyt peruuttaa Jenni-Elina von Baghin lauantaisen 21.3.2020 A Prologue -vierailuesityksen Nykytaidetila Kutomolla Suomen koronavirustilanteen ja viranomaisten ohjeistusten vuoksi. Olemme sähköpostitse yhteydessä lipun ennakkoon ostaneisiin mahdollisimman pian. Pyrimme järjestämään esityksen myöhemmin vuoden 2020 aikana.

– – – 

Jenni-Elina von Baghin sooloteos A Prologue kysyy monikerroksellisen ruumiin suhdetta kohta tapahtuvaan ja tuntemattomaan. Se tunnustelee miltä tuntuu elää tässä ajassa, miten käsillä oleva hämmennys ja maailman tila on suhteessa taiteeseen, tanssiin ja tunteviin ruumiisiimme. Mikä on hetki ennen hetkeä? 

A Prologue on dynaamisten virtojen paikka, joka pyrkii vapautumaan mielen malleista ja reaktiivisesta käytöksestä. Teos antautuu moninaisille ilmaisullisille ulottuvuuksille, joissa myös nauru on houkutteleva mahdollisuus. Laajemmassa viitekehyksessään se inspiroituu filosofisesta ajattelusta, jonka mukaan elämän voima läpäisee niin elämän, kuoleman, ihmisen kuin ei-ihmisenkin. 

Teos liikkuu rajalla ja väleissä, ja suhtautuu subjektiin alituisesti muuttuvana ja muuntautuvana, kytkeytyneenä niin menneeseen kuin tulevaan. A Prologue on myös kahden ammatillisen identiteetin, esiintyjän ja koreografin välistä dialogia. 

Teoksen työryhmään kuuluvat von Baghin lisäksi skenografi Ingvill Fossheim, valosuunnittelija Ina Niemelä, äänisuunnittelija Tom Lönnqvist, dramaturgi Otto Sandqvist ja ruumiillinen assistentti Virpi Nieminen. Työryhmän yhteistyö on jatkumoa muun muassa teoksille Posthuman days (2018) ja A Life – nomadic melodrama (2017). A Prologue kantaesitettiin Zodiak Stagella Helsingissä 25.2.2020. 

Koreografia ja esitys: Jenni-Elina von Bagh
Skenografia: Ingvill Fossheim
Valosuunnittelu: Ina Niemelä
Äänisuunnittelu ja sävellys: Tom Lönnqvist
Äänen toteutus yhteistyössä: Johannes Vartola
Dramaturgi: Otto Sandqvist
Ruumiillinen assistentti: Virpi Nieminen
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Jenni-Elina von Bagh
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Teisko-radicalisation
Ensi-ilta: 25.2.2020 Zodiak Stage, Helsinki
Kuva: Katri Naukkarinen

jennielinavonbagh.com

 

Jenni-Elina von Bagh: A Prologue

Notification 16.3.2020 

Following the authorities’ recommendations Ehkä-production has decided to cancel Jenni-Elina von Bagh’s guest performance A Prologue on Saturday 21.3.2020 at Contemporary Art Space Kutomo due to the current coronavirus situation in Finland. We will contact via email those who have already purchased tickets to the performance. Our goal is to arrange this performance later in the year 2020. 

– – – 

Jenni-Elina von Bagh’s solo performance A Prologue explores the relationship of the multi-layered body and the about-to-happen, the unknown. It probes what it feels like to live in this time, how the present confusion and the state of the world are connected to art, dance, our bodies and our senses. What is the moment right before the moment? 

A Prologue is a site of dynamic flows that seek release from the habitual patterns of the mind and from reactive behaviours. It surrenders to expressive dimensions, where also laughter is an attractive possibility. In its wider frame of reference it is inspired by philosophical thinking that argues that the power of life permeates life, death, human and non-human. 

The performance explores borderlines and gaps, regarding the subject as something constantly changing and transforming, connected to both the present and the past. A Prologue is also a dialogue between two professional identities: that of the performer and that of the choreographer. 

In addition to von Bagh, the workgroup consists of scenographer Ingvill Fossheim, light designer Ina Niemelä, sound designer Tom Lönnqvist, dramatist Otto Sandqvist and physical assistant Virpi Nieminen. Their collaboration continues from productions such as Posthuman days (2018) and A Life – nomadic melodrama (2017). A Prologue had its premiere at Zodiak Stage on 25 February 2020. 

Choreography and performance: Jenni-Elina von Bagh
Scenography: Ingvill Fossheim
Light design: Ina Niemelä
Sound design and composition: Tom Lönnqvist
Realization of the sound in collaboration with: Johannes Vartola
Dramaturge: Otto Sandqvist
Corporeal assistant: Virpi Nieminen
Production: Zodiak – Center for New Dance and Jenni-Elina von Bagh
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Teisko-radicalisation
Premiere: 25.2.2020 Zodiak Stage, Helsinki
Photo: Katri Naukkarinen

jennielinavonbagh.com