New dance & performance

Jouni Järvenpää ja Johanna Turpeinen: Tapiiri väreilee

Jouni Järvenpään ja Johanna Turpeisen esitystrilogia Tapiiri 1-3 ensiesitettiin huhtikuussa 2011. Nyt Tapiiri palaa Kutomolle värillisenä kansainvälisenä Tapiiri-päivänä 27.4.2012!

Tapiiri tanssii ja piirtää. Tapiiri näyttää viileeltä. Tapiiri symbioi. Tapiiri etsii itseään. Tapiiri leikkii tositarkoituksella. Tapiiri eksyy ainakin kerran. Tapiiri haluaa hengittää.

Tapiiri väreilee on esitys, joka leikkii nykytanssin ja kuvataiteen vuorovaikutuksella.

Tanssi: Jouni Järvenpää
Piirto: Johanna Turpeinen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Näytelmäryhmä

Esitys Kutomolla perjantaina 27.4.2012 klo 19

Liput: 12/8€, ryhmäliput (min. 10 hlöä) 5€/hlö
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Jouni Järvenpää and Johanna Turpeinen: Tapir goes for colours

Performance trilogy Tapir 1-3 created by Jouni Järvenpää and Johanna Turpeinen had its premiere in April 2011. Now Tapir returs to Kutomo in full colours on the International Tapir Day 27th of April 2012!

Tapir dances and draws. Tapir looks cool. Tapir symbioses. Tapir seeks for itself. Tapir plays for real. Tapir gets lost at least once. Tapir wants to breathe.

Tapir goes for colours is a performance that plays on interaction of new dance and fine arts.

Dance: Jouni Järvenpää
Drawing: Johanna Turpeinen
Production: Ehkä-production, Näytelmäryhmä

Performance at Kutomo on Friday 27.4.2012 at 7 pm

Tickets: 12/8€, group tickets (minimum 10 people) 5€/person
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station