New dance & performance

Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Folivora

Kello tikittää ja hiekka valuu tiimalasissa. Aurinko liikkuu taivaalla, päivä vaihtuu yöksi. Jos mikään ei muuttuisi, miten ajan kulumisen tai rytmin voisi havaita? Laiskiainen (lat. folivora) viettää suurimman osan ajastaan roikkumalla ylösalaisin trooppisten sademetsien puissa. Otus on tuntemistamme nisäkkäistä hitain ja sitä katsoessamme hämmästelemme, kuinka jokin voi viettää koko elämänsä noin uneliaan oloisena. Kiire on meille tuttua ja nopeus, mutta mitä aika tai vauhti itse asiassa ovat? Eikö jokaisella olekin oma temponsa ja oma aikansa?

Folivora on Kaisa Koulun ja Anna Torkkelin sekä työryhmän uusi lapsiyleisölle suunnattu tanssiteos, jossa erilaiset kestot, vauhdit ja rytmit toimivat liikkeellisen leikin sisältönä ja lähtökohtana. Laiskiaisen kiehtovasta poikkeavuudesta inspiroitunut teos saa ensi-iltansa Kutomolla toukokuussa. Koulu ja Torkkel ohjaavat yhdessä koreografian, joka työstetään ja löydetään yhdessä 9-vuotiaan Aarnen kanssa. Teoksen visuaalisesta suunnittelusta vastaa Piia Rinne ja äänisuunnittelusta Marja Ahti. Lopullisen esityksen tanssivat aikuinen ja lapsi, Kaisa ja Aarne.

Keväällä 2017 samoista tekijöistä koostunut työryhmä toteutti teoksen Vuokko, jossa esiintyjänä ja kanssatekijänä oli 11-vuotias Elli. Taiteilijat kokivat lapsen läsnäolon tasa-arvoisena työryhmän jäsenenä merkittävänä, antoisana ja kiinnostavana, ja halusivat jatkaa vastaavien prosessien mahdollistamista. Työryhmä katsoo, että lapsi esiintyjänä lapsille suunnatussa teoksessa avaa esitykselle myös erityisen samaistumispinnan ja herkkyystason.

Puolituntinen esitys sopii eri ikäisille lapsille taaperoista alakoululaisiin. Teokseen liityvistä Folivora-työpajoista lisätietoa täällä!

Koreografia: Kaisa Koulu ja Anna Torkkel yhdessä Aarne Syrjäsen kanssa
Tanssi: Kaisa Koulu ja Aarne Syrjänen
Visuaalinen suunnittelu: Piia Rinne
Äänisuunnittelu: Marja Ahti
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Kaisa Koulu ja Anna Torkkel
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus
Kuva: Hertta Kiiski

Esitykset Kutomolla
to 17.5.2018 klo 19 ensi-ilta
su 20.5. klo 17
ke 23.5. klo 19
pe 25.5. klo 19

Lisäksi aamunäytöksiä ryhmille viikolla 21 sopimuksen mukaan.
Ryhmälippuvaraukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Liput: 12/7€, perhelippu (4 hlöä) 30€
Osta lippuja

annatorkkel.com
piiarinne.com
marjaahti.com

 

Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Folivora

Clock is ticking and sand runs in the hourglass. Sun moves in the sky, day falls into a night. How would we notice the time passing or the rhythm of it if anything wouldn’t change? Sloth (in Latin folivora) spends most of its time hanging upside down in the trees of tropical rainforests. It is the slowest of the mammals we know and from our point of view it feels strange how anyone can spend its whole life so seemingly sleepy. Haste is familiar to us, and speed, but what time and pace exactly are? Each one has his/her own tempo and time, no?

Folivora is Kaisa Koulu and Anna Torkkel’s new dance piece for children in which different durations, speeds and rhythms are the content and the starting point for playing with movement. Fascinated by the originality of the sloth Koulu and Torkkel are directing the choreography found and worked together with 9-year-old Aarne. Visual design of the piece is made by Piia Rinne and sound design by Marja Ahti. The performers of Folivora are an adult and a child, Kaisa and Aarne.

In spring 2017 the group of the same artists realised the piece Vuokko with 11-year-old Elli as a performer and co-maker of the work. The artists experienced the presence of a child as an equal member of the working group as significant, fruitful and interesting and wanted to continue on facilitating similar processes. From the group’s point of view a child as a performer in a piece directed to young audience opens up special layers of identification and sensitivity.

The half-hour long performance is suitable for children ages 1 to 12. Information on Folivora workshops linked to the piece here!

Choreography: Kaisa Koulu and Anna Torkkel together with Aarne Syrjänen
Dance: Kaisa Koulu and Aarne Syrjänen
Visual design: Piia Rinne
Sound design: Marja Ahti
Production: Ehkä-production, Kaisa Koulu and Anna Torkkel
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland
Photo: Hertta Kiiski

Performances at Kutomo
Thu 17.5.2018 at 7 pm premiere
Sun 20.5. at 5 pm
Wed 23.5. at 7 pm
Fri 25.5. at 7 pm

Morning performances for groups during the week 21. Reservations in advance.
Group reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

Tickets: 12/7€, family ticket (4 persons) 30€
Buy tickets

annatorkkel.com
piiarinne.com
marjaahti.com